ติดต่อเรา

Contact Us

ปรึกษาธุรกิจกับ Nine Polthep

Office Info

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 27 ห้อง 27048 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ที่คลุกคลีอยู่ในสายงานการขายการตลาด และการบริหารธุรกิจผมจึงเข้าใจในความต้องการและปัญหาต่างๆ