ร่วมค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ ให้กับธุรกิจของคุณ

พวกเรา NinePolthep และทีม

ให้ NinePolthep ร่วมเป็นคู่คิดทางธุรกิจ

ยกระดับการดำเนินธุรกิจของคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืน

อะไรคือเป้าหมายในการทำธุรกิจของคุณ ?

อะไรคือเป้าหมาย
ในการทำธุรกิจของคุณ ?

ความสุข การประสบความสำเร็จ

หรือ ทั้งสองอย่าง ?

ทุกคนล้วนมักจะทุ่มเทมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อทำเป้าหมายของ
ตนให้สำเร็จ เพื่อ “มีความสุข” แต่ปัญหาอยู่ตรงที่…ไม่ใช่
ทุกคนที่จะได้ไปถึง “เป้าหมาย” ในเวลาที่ตั้งใจไว้และหลาย
คนก็ใช้เวลายาวนานมากกว่าที่คิด

ทุกคนล้วนมักจะทุ่มเทมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อทำเป้าหมายของตนให้สำเร็จ เพื่อ “มีความสุข” แต่ปัญหาอยู่ตรงที่…ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ไปถึง “เป้าหมาย” ในเวลาที่ตั้งใจไว้และหลายคนก็ใช้เวลายาวนานมากกว่าที่คิด

เพราะการเป็น “นักวิ่ง” ที่ผ่านการฝึกฝนอย่างมากมายในสนามแข่ง
ทำให้ใน “ชีวิตจริง” NinePolthep หรือ “นาย” มีความเข้าใจและ
ความรู้สึกของการเป็น “นักวิ่ง” จากประสบการณ์ตรงในชีวิตของ
การเป็นผู้ประกอบการ ทั้งการล้มลุกคลุกคลานเพราะอุปสรรครอบ
ด้านที่ต้องฝ่าฟัน จนถึงวันที่ได้สัมผัสถึง “มีความสุข” จากการได้
เข้า “เส้นชัย” ที่ตั้งเป้าหมายไว้

เพราะการเป็น “นักวิ่ง” ที่ผ่านการฝึกฝนอย่างมากมายในสนามแข่ง ทำให้ใน “ชีวิตจริง” NinePolthep หรือ “นาย” มีความเข้าใจและ ความรู้สึกของการเป็น “นักวิ่ง” จากประสบการณ์ตรงในชีวิตของการเป็นผู้ประกอบการ ทั้งการล้มลุกคลุกคลานเพราะอุปสรรครอบด้านที่ต้องฝ่าฟัน จนถึงวันที่ได้สัมผัสถึง “มีความสุข” จากการได้เข้า “เส้นชัย” ที่ตั้งเป้าหมายไว้

"Happiness cannot be traveled to, owned, earned, worn or consumed. Happiness is the spiritual experience of living every minute with love, grace, and gratitude. "Denis Waitley

OUR

SERVICES

"

Business Analysis and Plan :

การวางกลยุทธ์ที่ดีไม่ใช่แค่ สร้างกลยุทธ์ที่ดูดีบนกระดาษ แต่ต้องเป็นกลยุทธ์ที่เข้าใจสภาพแวดล้อมของธุรกิจ พร้อมหา “แนวทางในการปฏิบัติจริง” ให้ได้ผลลัพธ์ที่นำไปสู่ความสำเร็จได้จริง

งานของพวกเราจึงเป็นการช่วยให้เจ้าของธุรกิจและผู้บริหารองค์กร สามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปข้าง หน้าผ่านการกำหนดทิศทางของกลยุทธ์องค์กรร่วมกัน ค้นหาทั้งปัจจัยที่เหนี่ยวรั้งองค์กรไว้และปัจจัยที่ผลักดันให้องค์กรเติบโต” จากนั้นจึงสร้างแนวทางการพัฒนาให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

Implementation :

แผนธุรกิจดี แต่นำไปปฏิบัติไม่ได้ ก็ไม่เป็นประโยชน์ใดๆกับองค์กร เพราะการนำแผนกลยุทธ์ทั้งทางธุรกิจ แผนการตลาด ตลอดจนแผนการสื่อสารการตลาดไปลงมือปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ที่สร้างความสำเร็จได้จริงนั้น ประกอบไปด้วย การลงมือทำ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินพร้อมการแก้ไขปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น ที่ต้องมีทั้งความต่อเนื่องสม่ำเสมอ และถูกต้อง ซึ่งทีมงานของ NinePolthep จะทำหน้าที่เป็นทั้งคู่คิด และที่ปรึกษา ที่มีทั้งความรู้และประสบการณ์คอยแบ่งปันตลอดเส้นทางการเดินทางของผู้ประกอบการ

Sustainability :

การสร้างความสำเร็จนั้นว่ายากแล้ว การรักษาความสำเร็จให้คงอยู่นั้นยิ่งยากกว่า สำหรับ SMEs ไม่ว่าจะ ขนาดเล็ก หรือ กลาง ยอดขายสิบล้านไปจนถึงพันล้าน หนึ่งในปัจจัยหลักของทุกบริษัทที่เป็นตัวชี้เป็นชี้ตาย ต่อการอยู่รอด ในระยะยาว คือ เรื่อง ทรัพยากร “คน” จึงเป็นที่มาของการที่ NinePolthep และทีมงาน พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ที่สนับสนุนให้ทรัพยากรคนที่ทรงคุณค่าขององค์กร ได้พัฒนาก้าวหน้า ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจไปพร้อมๆกัน เพื่อให้แผนกลยุทธ์ขององค์กร ที่ใช่ ได้ถูกนำไปใช้ ด้วย คนที่ใช่ ในแนวทางที่ใช่ และเกิดเป็นผลลัพธ์ที่ใช่ในที่สุด

"

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เราเปิดสอน สามารถจัดได้ทั้งแบบ Online แล: 0ffline โดยยึดเอาวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ ที่ลูกค้าอยากได้เป็นหลัก

COURSE

Sell Me If You Can

คอร์สที่ครบเครื่องเรื่องของ SALES โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการขายกว่า 15 ปี จะทำให้คุณหาจุด PAINPOINT ของลูกค้า และมากไปกว่าการปิดการขายคือการสามารถพิชิตใจลูกค้า

The Canvas Extra

หลักสูตรที่จะสอนให้คุณใช้ CREATIVITY ร่วมกับ LOGICS ในการออกแบบแผนธุรกิจที่ใช้ได้จริง แก้ปัญหาได้จริง และสร้างธุรกิจในจินตนาการให้กลายเป็นจริงขึ้นมาได้

TESTIMONIAL

เสียงตอบรับจากผู้เรียน

Sell Me If You Can

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown

Sell Me If You Can

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown

THe canvas Extra

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown

The ultimate planing solution for busy human who want to reach their personal goals

ภาพบรรยากาศในห้องเรียน Our Public Training and Workshop

TRAINING & CONSULTING
องค์กรที่แข็งแกร่ง ต้องแข็งแรงตั้งแต่พนักงาน

องค์กรที่แข็งแกร่ง
ต้องแข็งแรงตั้งแต่พนักงาน

ติดตามกิจกรรมและข่าวสาร สาระความรู้ จาก NinePolthep

ninepolthep

190

Posts

603

Follower

348

Following

หลักสูตร Branding ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณเป็นที่จดจำและชนะคู่แข่งได้ด้วยการสื่อสารที่แตกต่าง🏆✨
.
#NinePolthep #Branding #หลักสูตรการสร้างแบรนด์ #คอร์สแบรนด์ดิ้ง #คอร์สสอนสด
คนทั่วไป หรือผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่ มักเข้าใจว่าการทำ Branding คือ การยิง Ads. โฆษณาใน Social Media, การทำ Google Ads, หรือการโปรโมชัน ทำลด/แลก/แจก/แถม ซึ่งก็ไม่ได้ผิดนะครับ เพียงแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการสื่อสารการตลาดเท่านั้น
.
#Marketing สำหรับผมมันคือการสื่อสารการตลาด สื่อสารแบรนด์ของเรา ที่เราออกแบบไว้อยากให้ผู้บริโภคจำว่าเราเป็นแบบไหน สื่อสารออกไปให้ถึงผู้บริโภค
.
โดยผ่านตัวกลางที่เรียกว่า Media ทั้ง Offline และ Online ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่ง วิดีโอ หรือแม้กระทั่งประสบการณ์ ณ จุดขาย กลิ่น เสียงที่ผู้บริโภคได้ยิน ล้วนแล้วแต่เป็นการสื่อสารการตลาดผ่านประสาทสัมผัสของลูกค้า ขึ้นอยู่กับว่าสินค้า/บริการของเราคืออะไร
.
#Branding มันคือตัวตนของเรา เราอยากเป็นคนแบบไหน หน้าตา รูปลักษณ์ หรือนิสัยใจคออย่างไร แต่ Marketing คือการบอกเล่าความเป็นตัวเราออกไปให้คนอื่นได้รับรู้ว่าเราเป็นคนแบบนี้ หรือฉันมีนิสัยแบบนี้นะ
.
หลายท่านอาจจะสงสัยว่า แล้ว Branding มันสำคัญ หรือมีประโยชน์อย่างไรล่ะ ผมอยากให้ลองนึกภาพตามแบบนี้ครับ... ลองนึกถึงเสื้อเชิ้ตสักตัว คุณจะนึกถึงยี่ห้ออะไรครับ ?
.
ผมเชื่อว่าหลายท่านก็มีคำตอบในใจที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งเป้าหมายของการทำธุรกิจ คือ การทำให้ชื่อสินค้า/บริการ ของเราไปปรากฎอยู่ในหัวของลูกค้า ตอนที่เขานึกถึงเสื้อเชิ้ตนั่นเอง และถ้าคุณขายเสื้อเชิ้ต ชื่อของคุณต้องเป็นชื่อที่ลูกค้านึกถึง
.
ผมว่าคำตอบของการทำ Branding ก็อยู่ในคำถามที่ถามไปเมื่อสักครู่นั่นแหละครับ ทำอย่างไรให้ลูกค้าคิดถึงชื่อแบรนด์ของเรา ขณะที่เขาคิดจะซื้อสินค้า/บริการ ในหมวดหมู่ที่เราขาย ไม่ได้คิดถึงคู่แข่งเรา และนี่ก็คือความสำคัญของการทำ Branding นั่นเองครับ
.
.
.
ทุกท่านน่าจะพอใจเข้าใจกันเบื้องต้นแล้วว่า Branding และ Marketing ต่างกันอย่างไร แต่อาจจะยังไม่รู้ว่าขั้นตอนเริ่มต้นสร้าง Branding มีอะไรบ้าง และควรเริ่มจากอะไรก่อนดี
.
#เทคนิคการสร้างแบรนด์ อื่นๆอีกมากมาย เพื่อต่อยอดสู่การวางแผน พัฒนา และสื่อสารแบรนด์ เพื่อก้าวสู่การสร้างจุดยืนในใจลูกค้า ในหลักสูตร dnarb (Branding for Sustainable Success)
.
สนใจลงทะเบียนเรียน ทักแชทได้เลยครับ ✔️💯
.
#NinePolthep #Branding #Marketing #สร้างแบรนด์ #หลักสูตรแบรนด์ดิ้ง
อยากให้ลูกค้ารักเรา เราต้องเข้าใจลูกค้าก่อน... ทำความเข้าใจลูกค้าอย่างไรลองฟังจากคลิปวิดีโอนี้ดูนะครับ😊
.
#NinePolthep #SMEThailand #BMC #สอนทำธุรกิจ  #สร้างแบรนด์
ถ้าของเราดียังไงก็ขายได้… แต่ถ้าสินค้าและบริการไม่ต่าง ราคาก็ดันเท่ากัน แล้วอะไรล่ะที่ทำให้ลูกค้าเลือกซื้อเรา ?
.
มาร่วมหาคำตอบในหลักสูตร 𝐝𝐧𝐚𝐫𝐛 (𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐨𝐫 𝐒𝐮𝐬𝐭𝐚𝐢𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐒𝐮𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬) หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณค้นหา DNA ของธุรกิจ เพื่อต่อยอดสู่การวางแผน พัฒนา และสื่อสารแบรนด์ ก้าวสู่การสร้างจุดยืนในใจลูกค้า ให้ธุรกิจของคุณอยู่รอด และมั่นคงได้ในยุคของสงครามราคา!
.
🎯 เรียนแล้วได้อะไร
✅ สร้าง Brand Positioning ที่ชัดเจน และการสื่อสารตัวตน ของแบรนด์ ด้วยการสื่อสารทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
✅ สร้างแบรนด์อย่างมีเป้าหมาย เพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า
✅ เข้าใจ Brand as a Person หรือ Brand Image ที่แสดงออกถึงภาพลักษณ์สู่การสะท้อนคุณค่าที่แท้จริงของแบรนด์
✅ ออกแบบ Customer Journey ที่น่าสนใจ และดึงดูดจนสามารถเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายมาเป็นลูกค้าได้
.
💬รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://ninepolthep.com/branding/
.
‼️เปิดจองแล้ว‼️
🗓วันเสาร์ที่ 6 ก.ค. 2567
⏰เวลา 09.00 - 16.00 น.
📍โรงแรมชาเทรียม สาทร
.
📝รูปแบบ Classroom 1 วัน
💰ปกติราคา 6,890 บาท/ที่นั่ง
💰 ราคา Early bird เพียง 4,980 บาท เท่านั้น!
🌟พิเศษ! เมื่อลงทะเบียน 2 ที่นั่งขึ้นไป รับส่วนลด On top ทันที 10%
หมายเหตุ : ราคายังไม่รวม Vat 7 % และสามารถนำใบกำกับภาษียื่นลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
.
┏━━━━━━━━━━━┓
👉🏻สนใจสมัครทัก Inbox เลย👈🏻
┗━━━━━━━━━━━┛
_______________________________________
#สอนโดย
ครูนาย พลเทพ มาศรังสรรค์
Creative Strategist ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับกลยุทธ์ธุรกิจและการตลาด ช่วยผู้ประกอบการแก้ปัญหาธุรกิจ และสร้างยอดขายให้เติบโตอย่างยั่งยืน
_______________________________________
📍ลงทะเบียนเรียน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
LINE Official : @ninepolthep (มี @ นำหน้า)
TikTok, Instagram, Youtube : Nine Polthep
Tel : 092-969-9990 (คุณฟุกค์)
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://ninepolthep.com/branding/
.
#NinePolthep #เรียน #business #ธุรกิจ #branding #brand #marketing #sme #แบรนด์ดิ้ง #สร้างแบรนด์
ไม่ใช่ก็ไม่ง้อ... เมื่อการลาออกเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมสมัยใหม่ แล้วเจ้าของธุรกิจ SMEs หรือ HR จะปรับตัวอย่างไร ให้ดึงดูดคนเก่งเข้ามาทำงาน และรักษาคนเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรไปนานๆ
.
ผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงคุ้นเคยกับ Customer Journey ของการตลาด Employee Journey ก็คล้ายกัน คือองค์กรจะต้องเปิดโอกาสให้พนักงานได้พูดคุย รับฟัง และเสนอความคิดเห็นได้ ทำให้เราเข้าใจ และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด  สร้างความจงรักภักดีให้เกิดขึ้นในใจพนักงาน เช่นเดียวกันกับลูกค้า
.
ซึ่งคนถือเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้า เพราะฉะนั้นการออกแบบประสบการณ์ที่สร้างความประทับใจสำหรับพนักงาน ผมมีเครื่องมือที่ชื่อว่า ”Employee Journey“ มาให้เพื่อนๆนำไปปรับใช้ในองค์กรกันครับ
.
โดยสิ่งที่เราจะต้องสนใจใน Journey ก็คือ Touchpoint ที่เข้ามากระทบแล้วทำให้พนักงานรู้สึก ‘พึงพอใจ’ หรือ ‘ไม่พึงพอใจ’ ในองค์กร ดังนี้ครับ...
.
1️⃣Hire เริ่มตั้งขั้นตอนการออกแบบรูปแบบการทำงาน เพื่อดึงดูดคนเก่งสนใจอยากจะสมัครเข้ามาสัมภาษณ์ รวมถึงในระหว่างการสัมภาษณ์งาน ที่ผู้สัมภาษณ์จะต้องมีความเป็นมืออาชีพ และเป็นมิตร ซึ่งถือเป็นภาพจำแรกของพนักงานที่มีต่อองค์กรเลยทีเดียว
.
2️⃣Onboarding เมื่อเข้ามาเป็นพนักงานแล้ว องค์กรจะมีโปรแกรมในการดูแลพนักงานในช่วงเริ่มต้นอย่างไร มีการสร้างบรรยากาศที่ดี หรือการทำให้พนักงานมีทีมในการทำงานร่วมกัน โดยสิ่งเหล่านี้จะทำให้พนักงานรู้สึกอยากร่วมงานกับองค์กร หรือตัดสินใจไปที่อื่นนั่นเองครับ
.
3️⃣Performance Review เมื่อทดลองงานไประยะหนึ่ง พนักงานย่อมอยากรับรู้ถึงผลงานของตนเองว่าดีหรือไม่ดีตรงไหนบ้าง องค์กรของเราจะมีการประเมินอย่างไรให้พนักงานทราบถึงผลลัพธ์การทำงาน
.
4️⃣Learning Development เมื่อพนักงานรู้ถึงข้อที่ควรปรับปรุง สิ่งถัดมาองค์กรมีระบบอะไรที่ช่วยพัฒนาเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นดีขึ้น หรือหากพนักงานมีจุดแข็งอะไรบางอย่าง องค์กรจะทำอย่างไรให้พนักงานเป็นคนที่เก่ง หรือโดดเด่นได้มากขึ้นกว่าเดิม
.
(อ่านต่อในคอมเม้น)
การเป็นที่ปรึกษาการขายที่ดี จะต้องเกิดจากใจที่อยากจะแก้ปัญหา หรือรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า อย่างจริงใจ เหมือนกับหมอรักษาคนไข้ เมื่อลูกค้าไว้ใจคุณได้เหมือนกับที่เชื่อถือหมอ คนไข้ หรือลูกค้าก็จะไม่ปฏิเสธการขายอย่างแน่นอนครับ💯
.
#เมื่อวิธีคิดผ่านวิธีการจะตามมาเอง เทคนิคการขาย อีกมากมายเพื่อการเป็นที่ปรึกษาการขายที่ดี ในหลักสูตร Sell Me If You Can ขายให้ได้...ถ้า(นาย)แน่จริง
.
#NinePolthep #Sustainable #Success #เทคนิคการดูแลลูกค้า #เทคนิคการขาย #การขายแบบที่ปรึกษา #หลักสูตรการขายแบบที่ปรึกษา
เก่าไป ใหม่มา !
.
พบกับหลักสูตรการขายที่จะเปลี่ยนคุณจาก Informative Sales แบบเก่าๆ ให้เป็น Consultative Sales✨
.
🚩ในหลักสูตร Sell Me If You Can ขายให้ได้…ถ้า(นาย)แน่จริง รอบล่าสุดวันที่ 11 และ 18 มิ.ย. 2567
.
📢5 ที่นั่งสุดท้าย! สมัครได้ที่ LINE Official : @ninepolthep (มี @ นำหน้า)
.
👉🏻รายละเอียด : https://ninepolthep.com/sell-me-if-you-can/
.
#ป้ายกรุงเทพ #ป้ายbangkok #หลักสูตรการขาย #ที่ปรึกษาการขาย #คอร์สการขาย
เพราะนักขายที่ดีไม่จำเป็นต้องพูดเก่งแต่ต้องฟังให้เป็น เทคนิคการขายอีกมากมายในหลักสูตร Sell Me If You Can ขายให้ได้...ถ้า(นาย)แน่จริง สนใจสอบถามลงทะเบียนได้เลยครับ✅
.
#เทคนิคการดูแลลูกค้า #เทคนิคการขาย #การขายแบบที่ปรึกษา #หลักสูตรการขายแบบที่ปรึกษา  #เซลล์
หลายๆครั้ง เซลล์มักจะใช้คำถามปลายปิด ที่เปรียบเสมือนปิดประตูการขายตัวเอง ด้วยคำพูดยอดฮิตอย่างคำว่า “สนใจไหมครับ/คะ ?”
.
หากลูกค้าสวนกลับมาว่า “ไม่สนใจ” เซลล์ก็คงไม่พ้นที่จะต้อง ยิ้มเจื่อน และอาจเกิด Dead Air ในวงสนทนาอย่างแน่นอน
.
เพราะฉะนั้น คำว่าสนใจไหม? จากประสบการณ์การขายของผม จึงไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะสมในการขายที่ดีนัก นอกจากจะไม่สร้างความน่าสนใจแล้ว ยังเปิดประตูให้ลูกค้าของคุณปฏิเสธการขายได้อย่างง่ายดาย
.
และยังเป็นคำถาม ที่ทำให้เซลล์ดูเหมือนว่ากำลังขายสินค้าหรือบริการเพียงอย่างเดียว แทนที่จะเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เล่าประสบการณ์ ความคิดเห็น หรือความต้องการ เพื่อให้เราได้ค้นหา Insight ในใจลูกค้า
.
สำหรับนักขาย ผมอยากให้ลองดูตัวอย่างการถามคำถามปลายเปิด ดังนี้ครับ...
เปลี่ยนจาก “คุณลูกค้าสนใจ....ใช่ไหมครับ?” มาเป็น “คุณลูกค้ามีปัญหาอะไรอยู่บ้าง เพื่อให้ผมเลือกนำเสนอสินค้า/บริการที่แก้ปัญหาได้ตรงจุดครับ?”
.
หรือเปลี่ยนประโยคทิ้งท้ายจาก “ถ้าคุณลูกค้าสนใจ....ติดต่อได้เลยนะครับ” มาเป็น “ในการเลือกซื้อ...คุณลูกค้าต้องการข้อมูลใดสำหรับการพิจารณาอีกบ้างครับ?”
.
ลองเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เล่าเรื่อง แสดงถึงความสนใจที่จะแก้ปัญหา รวมถึงให้เราสามารถนำข้อมูลมาเชื่อมโยงกับการนำเสนอสินค้า/บริการ ได้ตรงความต้องการ ให้ลูกค้ามองคุณเป็นเซลล์ที่ใช่ ที่สามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้จริงครับ
.
#เทคนิคการขาย อีกมากมายเพื่อการเป็นที่ปรึกษาการขายที่ดี ในหลักสูตร Sell Me If You Can ขายให้ได้...ถ้า(นาย)แน่จริง
.
สนใจทักมาลงทะเบียนได้ที่ DM หรือ LINE Official : @ninepolthep (มี @ นำหน้า) ได้เลยครับ✔️💯
_______________________________________
📍กดติดตาม NinePolthep ไว้เพื่อรับเทคนิคการบริหารจัดการธุรกิจ การขายและการตลาด
LINE Official : @ninepolthep (มี @ นำหน้า)
TikTok, Instagram, Youtube : Nine Polthep
Tel : 092-969-9990 (คุณฟุกค์)
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://ninepolthep.com/sell-me-if-you-can/
.
#NinePolthep #Sustainable #Success #เทคนิคการดูแลลูกค้า #เทคนิคการขาย #การขายแบบที่ปรึกษา #หลักสูตรการขายแบบที่ปรึกษา
Noting is impossible ธุรกิจไม่เคยมีทางตัน
.
ฟังแนวคิดและการฝ่าทางตันธุรกิจ จาก 2 ผู้บริหารหนุ่ม เมื่อธุรกิจจิวเวลรี่ถึงวันที่ต้องเจอกับวิกฤติ และความท้าทายจากการเปลี่ยนจากธุรกิจ Wholesale เป็น Retail โดยยังคงไว้ซึ่ง ‘คุณค่า’ ของสินค้าทุกชิ้น และ ‘ซื่อสัตย์’ กับลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างไร
.
🎬รับชมคลิปเต็มได้ที่ YouTube Channel : NinePolthep
.
#NinePolthep #NinePolthep #Mystic #Business #Marketing #Branding #SMEthailand
นอกเหนือจากความไวในการตอบแชทแล้ว แอดมินจะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการตอบแชทลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าประทับใจ และเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจซื้อให้มากขึ้นครับ✅
.
#NinePolthep  #เทคนิคการดูแลลูกค้า #เทคนิคการขาย #การขายแบบที่ปรึกษา #หลักสูตรการขายแบบที่ปรึกษา

Nine Polthep

พวกเราใช้ความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ในการช่วยลูกค้าสร้างแผนพัฒนาธุรกิจและการตลาด

Nine Polthep

Nine Polthep

3

พวกเราใช้ความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ช่วยลูกค้าพัฒนาธุรกิจ การตลาด ในฐานะที่ปรึกษาและเพื่อนร่วมทาง

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

คนทั่วไป หรือผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่ มักเข้าใจว่าการทำ Branding คือ การยิง Ads. โฆษณาใน Social Media, การทำ Google Ads, หรือการทำโปรโมชัน ลด/แลก/แจก/แถม ซึ่งก็ไม่ได้ผิดนะครับ เพียงแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการสื่อสารการตลาดเท่านั้น
.
#Marketing สำหรับผมมันคือการสื่อสารการตลาด สื่อสารแบรนด์ของเรา ที่เราออกแบบไว้อยากให้ผู้บริโภคจำว่าเราเป็นแบบไหน สื่อสารออกไปให้ถึงผู้บริโภค
.
โดยผ่านตัวกลางที่เรียกว่า Media ทั้ง Offline และ Online ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่ง วิดีโอ หรือแม้กระทั่งประสบการณ์ ณ จุดขาย กลิ่น เสียงที่ผู้บริโภคได้ยิน ล้วนแล้วแต่เป็นการสื่อสารการตลาดผ่านประสาทสัมผัสของลูกค้า ขึ้นอยู่กับว่าสินค้า/บริการของเราคืออะไร
.
#Branding มันคือตัวตนของเรา เราอยากเป็นคนแบบไหน หน้าตา รูปลักษณ์ หรือนิสัยใจคออย่างไร แต่ Marketing คือการบอกเล่าความเป็นตัวเราออกไปให้คนอื่นได้รับรู้ว่าเราเป็นคนแบบนี้ หรือฉันมีนิสัยแบบนี้นะ
.
หลายท่านอาจจะสงสัยว่า แล้ว Branding มันสำคัญ หรือมีประโยชน์อย่างไรล่ะ ผมอยากให้ลองนึกภาพตามแบบนี้ครับ... ลองนึกถึงเสื้อเชิ้ตสักตัว คุณจะนึกถึงยี่ห้ออะไรครับ ?
.
ผมเชื่อว่าหลายท่านก็มีคำตอบในใจที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งเป้าหมายของการทำธุรกิจ คือ การทำให้ชื่อสินค้า/บริการ ของเราไปปรากฎอยู่ในหัวของลูกค้า ตอนที่เขานึกถึงเสื้อเชิ้ตนั่นเอง และถ้าคุณขายเสื้อเชิ้ต ชื่อของคุณต้องเป็นชื่อที่ลูกค้านึกถึง
.
ผมว่าคำตอบของการทำ Branding ก็อยู่ในคำถามที่ถามไปเมื่อสักครู่นั่นแหละครับ ทำอย่างไรให้ลูกค้าคิดถึงชื่อแบรนด์ของเรา ขณะที่เขาคิดจะซื้อสินค้า/บริการ ในหมวดหมู่ที่เราขาย ไม่ได้คิดถึงคู่แข่งเรา และนี่ก็คือความสำคัญของการทำ Branding นั่นเองครับ
.
.
.
ทุกท่านน่าจะพอใจเข้าใจกันเบื้องต้นแล้วว่า Branding และ Marketing ต่างกันอย่างไร แต่อาจจะยังไม่รู้ว่าขั้นตอนเริ่มต้นสร้าง Branding มีอะไรบ้าง และควรเริ่มจากอะไรก่อนดี
.
#เทคนิคการสร้างแบรนด์ อื่นๆอีกมากมาย เพื่อต่อยอดสู่การวางแผน พัฒนา และสื่อสารแบรนด์ เพื่อก้าวสู่การสร้างจุดยืนในใจลูกค้า ในหลักสูตร dnarb (Branding for Sustainable Success)
.
สนใจลงทะเบียนเรียน ทักแชทได้เลยครับ ✔️💯
_______________________________________
📍สนใจลงทะเบียนเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
LINE Official : @ninepolthep (มี @ นำหน้า)
หรือคลิกเพิ่มเพื่อน > bit.ly/NinePolthep
TikTok, Instagram, Youtube : Nine Polthep
Tel : 092-969-9990 (คุณฟุกค์)
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ninepolthep.com/branding/
.
#NinePolthep #Branding #Marketing #สร้างแบรนด์ #หลักสูตรแบรนด์ดิ้ง
... See MoreSee Less

1 day ago
คนทั่วไป หรือผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่ มักเข้าใจว่าการทำ Branding คือ การยิง Ads. โฆษณาใน Social Media, การทำ Google Ads, หรือการทำโปรโมชัน ลด/แลก/แจก/แถม ซึ่งก็ไม่ได้ผิดนะครับ เพียงแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการสื่อสารการตลาดเท่านั้น
.
#Marketing สำหรับผมมันคือการสื่อสารการตลาด สื่อสารแบรนด์ของเรา ที่เราออกแบบไว้อยากให้ผู้บริโภคจำว่าเราเป็นแบบไหน สื่อสารออกไปให้ถึงผู้บริโภค
.
โดยผ่านตัวกลางที่เรียกว่า Media ทั้ง Offline และ Online ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่ง วิดีโอ หรือแม้กระทั่งประสบการณ์ ณ จุดขาย กลิ่น เสียงที่ผู้บริโภคได้ยิน ล้วนแล้วแต่เป็นการสื่อสารการตลาดผ่านประสาทสัมผัสของลูกค้า ขึ้นอยู่กับว่าสินค้า/บริการของเราคืออะไร
.
#Branding มันคือตัวตนของเรา เราอยากเป็นคนแบบไหน หน้าตา รูปลักษณ์ หรือนิสัยใจคออย่างไร แต่ Marketing คือการบอกเล่าความเป็นตัวเราออกไปให้คนอื่นได้รับรู้ว่าเราเป็นคนแบบนี้ หรือฉันมีนิสัยแบบนี้นะ
.
หลายท่านอาจจะสงสัยว่า แล้ว Branding มันสำคัญ หรือมีประโยชน์อย่างไรล่ะ ผมอยากให้ลองนึกภาพตามแบบนี้ครับ... ลองนึกถึงเสื้อเชิ้ตสักตัว คุณจะนึกถึงยี่ห้ออะไรครับ ?
.
ผมเชื่อว่าหลายท่านก็มีคำตอบในใจที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งเป้าหมายของการทำธุรกิจ คือ การทำให้ชื่อสินค้า/บริการ ของเราไปปรากฎอยู่ในหัวของลูกค้า ตอนที่เขานึกถึงเสื้อเชิ้ตนั่นเอง และถ้าคุณขายเสื้อเชิ้ต ชื่อของคุณต้องเป็นชื่อที่ลูกค้านึกถึง
.
ผมว่าคำตอบของการทำ Branding ก็อยู่ในคำถามที่ถามไปเมื่อสักครู่นั่นแหละครับ ทำอย่างไรให้ลูกค้าคิดถึงชื่อแบรนด์ของเรา ขณะที่เขาคิดจะซื้อสินค้า/บริการ ในหมวดหมู่ที่เราขาย ไม่ได้คิดถึงคู่แข่งเรา และนี่ก็คือความสำคัญของการทำ Branding นั่นเองครับ
.
.
.
ทุกท่านน่าจะพอใจเข้าใจกันเบื้องต้นแล้วว่า Branding และ Marketing ต่างกันอย่างไร แต่อาจจะยังไม่รู้ว่าขั้นตอนเริ่มต้นสร้าง Branding มีอะไรบ้าง และควรเริ่มจากอะไรก่อนดี
.
#เทคนิคการสร้างแบรนด์ อื่นๆอีกมากมาย เพื่อต่อยอดสู่การวางแผน พัฒนา และสื่อสารแบรนด์ เพื่อก้าวสู่การสร้างจุดยืนในใจลูกค้า ในหลักสูตร dnarb (Branding for Sustainable Success)
.
สนใจลงทะเบียนเรียน ทักแชทได้เลยครับ ✔️💯
_______________________________________
📍สนใจลงทะเบียนเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
LINE Official : @ninepolthep (มี @ นำหน้า)
หรือคลิกเพิ่มเพื่อน > https://bit.ly/NinePolthep
TikTok, Instagram, Youtube : Nine Polthep
Tel : 092-969-9990 (คุณฟุกค์)
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://ninepolthep.com/branding/
.
#NinePolthep #Branding #Marketing #สร้างแบรนด์ #หลักสูตรแบรนด์ดิ้ง

ถ้าของเราดียังไงก็ขายได้… แต่ถ้าสินค้าและบริการไม่ต่าง ราคาก็ดันเท่ากัน แล้วอะไรล่ะที่ทำให้ลูกค้าเลือกซื้อเรา ?
.
มาร่วมหาคำตอบในหลักสูตร 𝐝𝐧𝐚𝐫𝐛 (𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐨𝐫 𝐒𝐮𝐬𝐭𝐚𝐢𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐒𝐮𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬) หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณค้นหา DNA ของธุรกิจ เพื่อต่อยอดสู่การวางแผน พัฒนา และสื่อสารแบรนด์ ก้าวสู่การสร้างจุดยืนในใจลูกค้า ให้ธุรกิจของคุณอยู่รอด และมั่นคงได้ในยุคของสงครามราคา!
.
🎯เรียนแล้วได้อะไร
🔰สร้าง Brand Positioning ที่ชัดเจน และการสื่อสารตัวตน ของแบรนด์ ด้วยการสื่อสารทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
🔰สร้างแบรนด์อย่างมีเป้าหมาย เพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า
🔰เข้าใจ Brand as a Person หรือ Brand Image ที่แสดงออกถึงภาพลักษณ์สู่การสะท้อนคุณค่าที่แท้จริงของแบรนด์
🔰ออกแบบ Customer Journey ที่น่าสนใจ และดึงดูดจนสามารถเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายมาเป็นลูกค้าได้
.
👉🏻รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก ninepolthep.com/branding/
.
‼️เปิดจองแล้ว‼️
🗓วันเสาร์ที่ 6 ก.ค. 2567
⏰เวลา 09.00 - 16.00 น.
📍โรงแรมชาเทรียม สาทร
.
📝รูปแบบ Classroom 1 วัน
💰ปกติราคา 6,890 บาท/ที่นั่ง
💰ราคา Early bird เพียง 4,980 บาท เท่านั้น!
🌟พิเศษ! เมื่อลงทะเบียน 2 ที่นั่งขึ้นไป รับส่วนลด On top ทันที 10%

ⓘ หมายเหตุ : ราคายังไม่รวม Vat 7 % และสามารถนำใบกำกับภาษียื่นลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
✅ สนใจสมัครคลิกเลย lin.ee/R6YheKz
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
_______________________________________
#สอนโดย
ครูนาย พลเทพ มาศรังสรรค์
Creative Strategist ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับกลยุทธ์ธุรกิจและการตลาด ช่วยผู้ประกอบการแก้ปัญหาธุรกิจ และสร้างยอดขายให้เติบโตอย่างยั่งยืน
_______________________________________
📍ลงทะเบียนเรียน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
LINE Official : @ninepolthep (มี @ นำหน้า)
หรือคลิกเพิ่มเพื่อน > bit.ly/NinePolthep
TikTok, Instagram, Youtube : Nine Polthep
Tel : 092-969-9990 (คุณฟุกค์)
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ninepolthep.com/branding/
.
#NinePolthep #เรียน #business #ธุรกิจ #branding #brand #marketing #sme #แบรนด์ดิ้ง #สร้างแบรนด์
... See MoreSee Less

5 days ago
ถ้าของเราดียังไงก็ขายได้… แต่ถ้าสินค้าและบริการไม่ต่าง ราคาก็ดันเท่ากัน แล้วอะไรล่ะที่ทำให้ลูกค้าเลือกซื้อเรา ?
.
มาร่วมหาคำตอบในหลักสูตร 𝐝𝐧𝐚𝐫𝐛 (𝐁𝐫𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐨𝐫 𝐒𝐮𝐬𝐭𝐚𝐢𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐒𝐮𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬) หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณค้นหา DNA ของธุรกิจ เพื่อต่อยอดสู่การวางแผน พัฒนา และสื่อสารแบรนด์ ก้าวสู่การสร้างจุดยืนในใจลูกค้า ให้ธุรกิจของคุณอยู่รอด และมั่นคงได้ในยุคของสงครามราคา!
.
🎯เรียนแล้วได้อะไร
🔰สร้าง Brand Positioning ที่ชัดเจน และการสื่อสารตัวตน ของแบรนด์ ด้วยการสื่อสารทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
🔰สร้างแบรนด์อย่างมีเป้าหมาย เพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า
🔰เข้าใจ Brand as a Person หรือ Brand Image ที่แสดงออกถึงภาพลักษณ์สู่การสะท้อนคุณค่าที่แท้จริงของแบรนด์
🔰ออกแบบ Customer Journey ที่น่าสนใจ และดึงดูดจนสามารถเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายมาเป็นลูกค้าได้
.
👉🏻รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://ninepolthep.com/branding/
.
‼️เปิดจองแล้ว‼️
🗓วันเสาร์ที่ 6 ก.ค. 2567
⏰เวลา 09.00 - 16.00 น.
📍โรงแรมชาเทรียม สาทร
.
📝รูปแบบ Classroom 1 วัน
💰ปกติราคา 6,890 บาท/ที่นั่ง
💰ราคา Early bird เพียง 4,980 บาท เท่านั้น!
🌟พิเศษ! เมื่อลงทะเบียน 2 ที่นั่งขึ้นไป รับส่วนลด On top ทันที 10%ⓘ หมายเหตุ : ราคายังไม่รวม Vat 7 % และสามารถนำใบกำกับภาษียื่นลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
✅ สนใจสมัครคลิกเลย https://lin.ee/R6YheKz ✅
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
_______________________________________
#สอนโดย
ครูนาย พลเทพ มาศรังสรรค์
Creative Strategist ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับกลยุทธ์ธุรกิจและการตลาด ช่วยผู้ประกอบการแก้ปัญหาธุรกิจ และสร้างยอดขายให้เติบโตอย่างยั่งยืน
_______________________________________
📍ลงทะเบียนเรียน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
LINE Official : @ninepolthep (มี @ นำหน้า)
หรือคลิกเพิ่มเพื่อน > https://bit.ly/NinePolthep
TikTok, Instagram, Youtube : Nine Polthep
Tel : 092-969-9990 (คุณฟุกค์)
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://ninepolthep.com/branding/
.
#NinePolthep #เรียน #business #ธุรกิจ #branding #brand #marketing #sme #แบรนด์ดิ้ง #สร้างแบรนด์

ไม่ใช่ก็ไม่ง้อ... เมื่อการลาออกเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมสมัยใหม่ แล้วเจ้าของธุรกิจ SMEs หรือ HR จะปรับตัวอย่างไร ให้ดึงดูดคนเก่งเข้ามาทำงาน และรักษาคนเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรไปนานๆ
.
ผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงคุ้นเคยกับ Customer Journey ของการตลาด Employee Journey ก็คล้ายกัน คือองค์กรจะต้องเปิดโอกาสให้พนักงานได้พูดคุย รับฟัง และเสนอความคิดเห็นได้ ทำให้เราเข้าใจ และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด สร้างความจงรักภักดีให้เกิดขึ้นในใจพนักงาน เช่นเดียวกันกับลูกค้า
.
ซึ่งคนถือเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้า เพราะฉะนั้นการออกแบบประสบการณ์ที่สร้างความประทับใจสำหรับพนักงาน ผมมีเครื่องมือที่ชื่อว่า "Employee Journey" มาให้เพื่อนๆนำไปปรับใช้ในองค์กรกันครับ
.
โดยสิ่งที่เราจะต้องสนใจใน Journey ก็คือ Touchpoint ที่เข้ามากระทบแล้วทำให้พนักงานรู้สึก ‘พึงพอใจ’ หรือ ‘ไม่พึงพอใจ’ ในองค์กร ดังนี้ครับ...
.
📍𝐇𝐢𝐫𝐞 เริ่มตั้งขั้นตอนการออกแบบรูปแบบการทำงาน เพื่อดึงดูดคนเก่งสนใจอยากจะสมัครเข้ามาสัมภาษณ์ รวมถึงในระหว่างการสัมภาษณ์งาน ที่ผู้สัมภาษณ์จะต้องมีความเป็นมืออาชีพ และเป็นมิตร ซึ่งถือเป็นภาพจำแรกของพนักงานที่มีต่อองค์กรเลยทีเดียว
.
📍𝐎𝐧𝐛𝐨𝐚𝐫𝐝𝐢𝐧𝐠 เมื่อเข้ามาเป็นพนักงานแล้ว องค์กรจะมีโปรแกรมในการดูแลพนักงานในช่วงเริ่มต้นอย่างไร มีการสร้างบรรยากาศที่ดี หรือการทำให้พนักงานมีทีมในการทำงานร่วมกัน โดยสิ่งเหล่านี้จะทำให้พนักงานรู้สึกอยากร่วมงานกับองค์กร หรือตัดสินใจไปที่อื่นนั่นเองครับ
.
📍𝐏𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐑𝐞𝐯𝐢𝐞𝐰 เมื่อทดลองงานไประยะหนึ่ง พนักงานย่อมอยากรับรู้ถึงผลงานของตนเองว่าดีหรือไม่ดีตรงไหนบ้าง องค์กรของเราจะมีการประเมินอย่างไรให้พนักงานทราบถึงผลลัพธ์การทำงาน
.
📍𝐋𝐞𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐃𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐦𝐞𝐧𝐭 เมื่อพนักงานรู้ถึงข้อที่ควรปรับปรุง สิ่งถัดมาองค์กรมีระบบอะไรที่ช่วยพัฒนาเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นดีขึ้น หรือหากพนักงานมีจุดแข็งอะไรบางอย่าง องค์กรจะทำอย่างไรให้พนักงานเป็นคนที่เก่ง หรือโดดเด่นได้มากขึ้นกว่าเดิม
.
📍𝐂𝐚𝐫𝐞𝐞𝐫 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 เมื่อทำงานไปสักระยะหนึ่ง พนักงานมักมีคำถามว่า จะเติบโตในสายงานนี้ได้อย่างไร หากองค์กรสามารถสร้าง Touchpoint ในจุดนี้ได้ดี ก็จะทำให้พนักงานรู้สึกพึงพอใจจนอาจไม่เปลี่ยนใจย้ายไปที่อื่นเลยก็เป็นได้
.
📍𝐑𝐞𝐭𝐢𝐫𝐞 เมื่อพนักงานลาออก หรือเกษณียนอายุไป หากองค์กรสามารถสร้าง Tochpoint ในระหว่างทางได้ดี พนักงานก็จะรักองค์กรจนทำให้ส่งต่อภาพลักษณ์ที่ดีไปสู่คนรอบข้าง หรือแนะนำคนอื่นให้มาร่วมงานกับองค์กรก็คงไม่ใช่เรื่องยากเลยครับ
.
แต่ Tochpoint ทั้งหมดที่กล่าวมาจะเกิดผลในด้านบวกได้ ต้องเกิดจากความร่วมมือในการที่ HR เป็นผู้สร้างระบบที่ดี และ Manager เป็นผู้สื่อสารระบบนี้ จนทำให้พนักงานรู้สึกดี หรือไม่ดี เมื่อต้องทำงานร่วมกัน
.
เห็นไหมครับว่า... การดูแลพนักงานในองค์กรไม่ใช่เพียงการดูแลเรื่องของการทำงานเท่านั้น แต่การสร้างความประทับใจอื่นๆ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมให้พนักงานเกิดความรู้สึกรักองค์กร และพร้อมที่จะทุ่มเทให้กับองค์กรได้เช่นกันครับ😊
_______________________________________
📍ปรึกษาเรื่องการวางแผนพัฒนาองค์กร ได้ที่
LINE Official : @ninepolthep (มี @ นำหน้า)
หรือคลิกเพิ่มเพื่อน > lin.ee/R6YheKz
TikTok, Instagram, Youtube : Nine Polthep
Tel : 092-969-9990 (คุณฟุกค์)
เรียนรู้เพิ่มเติม : ninepolthep.com/knowledge/
.
#NinePolthep #Business #SMEthailand #บริหารคน #humanresourcemanagement
... See MoreSee Less

1 week ago
ไม่ใช่ก็ไม่ง้อ... เมื่อการลาออกเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมสมัยใหม่ แล้วเจ้าของธุรกิจ SMEs หรือ HR จะปรับตัวอย่างไร ให้ดึงดูดคนเก่งเข้ามาทำงาน และรักษาคนเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรไปนานๆ
.
ผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงคุ้นเคยกับ Customer Journey ของการตลาด Employee Journey ก็คล้ายกัน คือองค์กรจะต้องเปิดโอกาสให้พนักงานได้พูดคุย รับฟัง และเสนอความคิดเห็นได้ ทำให้เราเข้าใจ และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด  สร้างความจงรักภักดีให้เกิดขึ้นในใจพนักงาน เช่นเดียวกันกับลูกค้า
.
ซึ่งคนถือเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้า เพราะฉะนั้นการออกแบบประสบการณ์ที่สร้างความประทับใจสำหรับพนักงาน ผมมีเครื่องมือที่ชื่อว่า Employee Journey มาให้เพื่อนๆนำไปปรับใช้ในองค์กรกันครับ
.
โดยสิ่งที่เราจะต้องสนใจใน Journey ก็คือ Touchpoint ที่เข้ามากระทบแล้วทำให้พนักงานรู้สึก ‘พึงพอใจ’ หรือ ‘ไม่พึงพอใจ’ ในองค์กร ดังนี้ครับ...
.
📍𝐇𝐢𝐫𝐞 เริ่มตั้งขั้นตอนการออกแบบรูปแบบการทำงาน เพื่อดึงดูดคนเก่งสนใจอยากจะสมัครเข้ามาสัมภาษณ์ รวมถึงในระหว่างการสัมภาษณ์งาน ที่ผู้สัมภาษณ์จะต้องมีความเป็นมืออาชีพ และเป็นมิตร ซึ่งถือเป็นภาพจำแรกของพนักงานที่มีต่อองค์กรเลยทีเดียว
.
📍𝐎𝐧𝐛𝐨𝐚𝐫𝐝𝐢𝐧𝐠 เมื่อเข้ามาเป็นพนักงานแล้ว องค์กรจะมีโปรแกรมในการดูแลพนักงานในช่วงเริ่มต้นอย่างไร มีการสร้างบรรยากาศที่ดี หรือการทำให้พนักงานมีทีมในการทำงานร่วมกัน โดยสิ่งเหล่านี้จะทำให้พนักงานรู้สึกอยากร่วมงานกับองค์กร หรือตัดสินใจไปที่อื่นนั่นเองครับ
.
📍𝐏𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐑𝐞𝐯𝐢𝐞𝐰 เมื่อทดลองงานไประยะหนึ่ง พนักงานย่อมอยากรับรู้ถึงผลงานของตนเองว่าดีหรือไม่ดีตรงไหนบ้าง องค์กรของเราจะมีการประเมินอย่างไรให้พนักงานทราบถึงผลลัพธ์การทำงาน
.
📍𝐋𝐞𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐃𝐞𝐯𝐞𝐥𝐨𝐩𝐦𝐞𝐧𝐭 เมื่อพนักงานรู้ถึงข้อที่ควรปรับปรุง สิ่งถัดมาองค์กรมีระบบอะไรที่ช่วยพัฒนาเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นดีขึ้น หรือหากพนักงานมีจุดแข็งอะไรบางอย่าง องค์กรจะทำอย่างไรให้พนักงานเป็นคนที่เก่ง หรือโดดเด่นได้มากขึ้นกว่าเดิม
.
📍𝐂𝐚𝐫𝐞𝐞𝐫 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 เมื่อทำงานไปสักระยะหนึ่ง พนักงานมักมีคำถามว่า จะเติบโตในสายงานนี้ได้อย่างไร หากองค์กรสามารถสร้าง Touchpoint ในจุดนี้ได้ดี ก็จะทำให้พนักงานรู้สึกพึงพอใจจนอาจไม่เปลี่ยนใจย้ายไปที่อื่นเลยก็เป็นได้
.
📍𝐑𝐞𝐭𝐢𝐫𝐞 เมื่อพนักงานลาออก หรือเกษณียนอายุไป หากองค์กรสามารถสร้าง Tochpoint ในระหว่างทางได้ดี พนักงานก็จะรักองค์กรจนทำให้ส่งต่อภาพลักษณ์ที่ดีไปสู่คนรอบข้าง หรือแนะนำคนอื่นให้มาร่วมงานกับองค์กรก็คงไม่ใช่เรื่องยากเลยครับ
.
แต่ Tochpoint ทั้งหมดที่กล่าวมาจะเกิดผลในด้านบวกได้ ต้องเกิดจากความร่วมมือในการที่ HR เป็นผู้สร้างระบบที่ดี และ Manager เป็นผู้สื่อสารระบบนี้ จนทำให้พนักงานรู้สึกดี หรือไม่ดี เมื่อต้องทำงานร่วมกัน
.
เห็นไหมครับว่า... การดูแลพนักงานในองค์กรไม่ใช่เพียงการดูแลเรื่องของการทำงานเท่านั้น แต่การสร้างความประทับใจอื่นๆ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมให้พนักงานเกิดความรู้สึกรักองค์กร และพร้อมที่จะทุ่มเทให้กับองค์กรได้เช่นกันครับ😊
_______________________________________
📍ปรึกษาเรื่องการวางแผนพัฒนาองค์กร ได้ที่
LINE Official : @ninepolthep (มี @ นำหน้า)
หรือคลิกเพิ่มเพื่อน > https://lin.ee/R6YheKz
TikTok, Instagram, Youtube : Nine Polthep
Tel : 092-969-9990 (คุณฟุกค์)
เรียนรู้เพิ่มเติม : https://ninepolthep.com/knowledge/
.
#NinePolthep #Business #SMEthailand #บริหารคน #humanresourcemanagement

เก่าไป ใหม่มา !
.
พบกับหลักสูตรการขายที่จะเปลี่ยนคุณจาก Informative Sales แบบเก่าๆ ให้เป็น Consultative Sales✨
.
🚩ในหลักสูตร Sell Me If You Can ขายให้ได้…ถ้า(นาย)แน่จริง รอบล่าสุดวันที่ 11 และ 18 มิ.ย. 2567
.
📢5 ที่นั่งสุดท้าย สมัครเลย! : lin.ee/R6YheKz
.
👉🏻รายละเอียด : ninepolthep.com/sell-me-if-you-can/
.
#ป้ายกรุงเทพ #ป้ายBangkok #หลักสูตรการขาย #ที่ปรึกษาการขาย #คอร์สการขาย
... See MoreSee Less

2 weeks ago
เก่าไป ใหม่มา !
.
พบกับหลักสูตรการขายที่จะเปลี่ยนคุณจาก Informative Sales แบบเก่าๆ ให้เป็น Consultative Sales✨
.
🚩ในหลักสูตร Sell Me If You Can ขายให้ได้…ถ้า(นาย)แน่จริง รอบล่าสุดวันที่ 11 และ 18 มิ.ย. 2567
.
📢5 ที่นั่งสุดท้าย สมัครเลย! : https://lin.ee/R6YheKz
.
👉🏻รายละเอียด : https://ninepolthep.com/sell-me-if-you-can/
.
#ป้ายกรุงเทพ #ป้ายbangkok #หลักสูตรการขาย #ที่ปรึกษาการขาย #คอร์สการขาย

การเป็นที่ปรึกษาการขายที่ดี จะต้องเกิดจากใจที่อยากจะแก้ปัญหา หรือรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า อย่างจริงใจ เหมือนกับหมอรักษาคนไข้ เมื่อลูกค้าไว้ใจคุณได้เหมือนกับที่เชื่อถือหมอ คนไข้ หรือลูกค้าก็จะไม่ปฏิเสธการขายอย่างแน่นอนครับ
.
#เมื่อวิธีคิดผ่านวิธีการจะตามมาเอง เทคนิคการขาย อีกมากมายเพื่อการเป็นที่ปรึกษาการขายที่ดี ในหลักสูตร Sell Me If You Can ขายให้ได้...ถ้า(นาย)แน่จริง
.
สนใจรีบลงทะเบียนเรียน ก่อนที่นั่งเต็มนะครับ ✔️💯
_______________________________________
📍สอบถามข้อมูลหลักสูตร หรือติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
LINE Official : @ninepolthep (มี @ นำหน้า)
หรือคลิกเพิ่มเพื่อน > lin.ee/R6YheKz
TikTok, Instagram, Youtube : Nine Polthep
Tel : 092-969-9990 (คุณฟุกค์)
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ninepolthep.com/sell-me-if-you-can/
.
#NinePolthep #Sustainable #Success #เทคนิคการดูแลลูกค้า #เทคนิคการขาย #การขายแบบที่ปรึกษา #หลักสูตรการขายแบบที่ปรึกษา
... See MoreSee Less

2 weeks ago

หลายๆครั้ง เซลล์มักจะใช้คำถามปลายปิด ที่เปรียบเสมือนปิดประตูการขายตัวเอง ด้วยคำพูดยอดฮิตอย่างคำว่า “สนใจไหมครับ/คะ ?”
.
หากลูกค้าสวนกลับมาว่า “ไม่สนใจ” เซลล์ก็คงไม่พ้นที่จะต้อง ยิ้มเจื่อน และอาจเกิด Dead Air ในวงสนทนาอย่างแน่นอน
.
เพราะฉะนั้น คำว่าสนใจไหม? จากประสบการณ์การขายของผม จึงไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะสมในการขายที่ดีนัก นอกจากจะไม่สร้างความน่าสนใจแล้ว ยังเป็นการเปิดประตูให้ลูกค้าของคุณปฏิเสธการขายได้อย่างง่ายดาย
.
และยังเป็นคำถาม ที่ทำให้เซลล์ดูเหมือนว่ากำลังขายสินค้าหรือบริการเพียงอย่างเดียว แทนที่จะเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เล่าประสบการณ์ ความคิดเห็น หรือความต้องการ เพื่อให้เราได้ค้นหา Insight ในใจลูกค้า
.
สำหรับนักขาย ผมอยากให้ลองดูตัวอย่างการถามคำถามปลายเปิด ดังนี้ครับ...
เช่น เปลี่ยนจาก “คุณลูกค้าสนใจ....ใช่ไหมครับ?” มาเป็น “คุณลูกค้ามีปัญหาอะไรอยู่บ้าง เพื่อให้ผมเลือกนำเสนอสินค้า/บริการที่แก้ปัญหาได้ตรงจุดครับ?”
.
หรือเปลี่ยนประโยคทิ้งท้ายจาก “ถ้าคุณลูกค้าสนใจ....ติดต่อได้เลยนะครับ” มาเป็น “ในการเลือกซื้อ...คุณลูกค้าต้องการข้อมูลใดสำหรับการพิจารณาอีกบ้างครับ?”
.
ลองเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เล่าเรื่อง แสดงถึงความสนใจที่จะแก้ปัญหา รวมถึงให้เราสามารถนำข้อมูลมาเชื่อมโยงกับการนำเสนอสินค้า/บริการ ได้ตรงความต้องการ ให้ลูกค้ามองคุณเป็นเซลล์ที่ใช่ ที่สามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้จริงครับ
.
#เทคนิคการขาย อีกมากมายเพื่อการเป็นที่ปรึกษาการขายที่ดี ในหลักสูตร Sell Me If You Can ขายให้ได้...ถ้า(นาย)แน่จริง
.
สนใจทักมาลงทะเบียนได้ที่ lin.ee/R6YheKz ✔️💯
_______________________________________
📍กดติดตาม NinePolthep ไว้เพื่อรับเทคนิคการบริหารจัดการธุรกิจ การขายและการตลาด
LINE Official : @ninepolthep (มี @ นำหน้า)
หรือคลิกเพิ่มเพื่อน > lin.ee/R6YheKz
TikTok, Instagram, Youtube : Nine Polthep
Tel : 092-969-9990 (คุณฟุกค์)
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ninepolthep.com/sell-me-if-you-can/
.
#NinePolthep #Sustainable #Success #เทคนิคการดูแลลูกค้า #เทคนิคการขาย #การขายแบบที่ปรึกษา #หลักสูตรการขายแบบที่ปรึกษา
... See MoreSee Less

3 weeks ago

1 CommentComment on Facebook

น่าสนใจ

หลายๆครั้ง เซลล์มักจะใช้คำถามปลายปิด ที่เปรียบเสมือนปิดประตูการขายตัวเอง ด้วยคำพูดยอดฮิตอย่างคำว่า “สนใจไหมครับ/คะ ?”
.
หากลูกค้าสวนกลับมาว่า “ไม่สนใจ” เซลล์ก็คงไม่พ้นที่จะต้อง ยิ้มเจื่อน และอาจเกิด Dead Air ในวงสนทนาอย่างแน่นอน
.
เพราะฉะนั้น คำว่าสนใจไหม? จากประสบการณ์การขายของผม จึงไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะสมในการขายที่ดีนัก นอกจากจะไม่สร้างความน่าสนใจแล้ว ยังเป็นการเปิดประตูให้ลูกค้าของคุณปฏิเสธการขายได้อย่างง่ายดาย
.
และยังเป็นคำถาม ที่ทำให้เซลล์ดูเหมือนว่ากำลังขายสินค้าหรือบริการเพียงอย่างเดียว แทนที่จะเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เล่าประสบการณ์ ความคิดเห็น หรือความต้องการ เพื่อให้เราได้ค้นหา Insight ในใจลูกค้า
.
สำหรับนักขาย ผมอยากให้ลองดูตัวอย่างการถามคำถามปลายเปิด ดังนี้ครับ...
เช่น เปลี่ยนจาก “คุณลูกค้าสนใจ....ใช่ไหมครับ?” มาเป็น “คุณลูกค้ามีปัญหาอะไรอยู่บ้าง เพื่อให้ผมเลือกนำเสนอสินค้า/บริการที่แก้ปัญหาได้ตรงจุดครับ?”
.
หรือเปลี่ยนประโยคทิ้งท้ายจาก “ถ้าคุณลูกค้าสนใจ....ติดต่อได้เลยนะครับ” มาเป็น “ในการเลือกซื้อ...คุณลูกค้าต้องการข้อมูลใดสำหรับการพิจารณาอีกบ้างครับ?”
.
ลองเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เล่าเรื่อง แสดงถึงความสนใจที่จะแก้ปัญหา รวมถึงให้เราสามารถนำข้อมูลมาเชื่อมโยงกับการนำเสนอสินค้า/บริการ ได้ตรงความต้องการ ให้ลูกค้ามองคุณเป็นเซลล์ที่ใช่ ที่สามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้จริงครับ
.
#เทคนิคการขาย อีกมากมายเพื่อการเป็นที่ปรึกษาการขายที่ดี ในหลักสูตร Sell Me If You Can ขายให้ได้...ถ้า(นาย)แน่จริง
.
สนใจทักมาลงทะเบียนได้ที่ https://lin.ee/R6YheKz ✔️💯
_______________________________________
📍กดติดตาม NinePolthep ไว้เพื่อรับเทคนิคการบริหารจัดการธุรกิจ การขายและการตลาด
LINE Official : @ninepolthep (มี @ นำหน้า)
หรือคลิกเพิ่มเพื่อน > https://lin.ee/R6YheKz
TikTok, Instagram, Youtube : Nine Polthep
Tel : 092-969-9990 (คุณฟุกค์)
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://ninepolthep.com/sell-me-if-you-can/
.
#NinePolthep #Sustainable #Success #เทคนิคการดูแลลูกค้า #เทคนิคการขาย #การขายแบบที่ปรึกษา #หลักสูตรการขายแบบที่ปรึกษา
Load more

Contact Us

ปรึกษาธุรกิจกับ NinePolthep

ลงทะเบียนตอนนี้

รับส่วนลดพิเศษ 1,000 บาท