ร่วมค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ ให้กับธุรกิจของคุณ

พวกเรา NinePolthep และทีม

ให้ NinePolthep ร่วมเป็นคู่คิดทางธุรกิจ

ยกระดับการดำเนินธุรกิจของคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืน

อะไรคือเป้าหมายในการทำธุรกิจของคุณ ?

อะไรคือเป้าหมาย
ในการทำธุรกิจของคุณ ?

ความสุข การประสบความสำเร็จ

หรือ ทั้งสองอย่าง ?

ทุกคนล้วนมักจะทุ่มเทมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อทำเป้าหมายของ
ตนให้สำเร็จ เพื่อ “มีความสุข” แต่ปัญหาอยู่ตรงที่…ไม่ใช่
ทุกคนที่จะได้ไปถึง “เป้าหมาย” ในเวลาที่ตั้งใจไว้และหลาย
คนก็ใช้เวลายาวนานมากกว่าที่คิด

ทุกคนล้วนมักจะทุ่มเทมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อทำเป้าหมายของตนให้สำเร็จ เพื่อ “มีความสุข” แต่ปัญหาอยู่ตรงที่…ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ไปถึง “เป้าหมาย” ในเวลาที่ตั้งใจไว้และหลายคนก็ใช้เวลายาวนานมากกว่าที่คิด

เพราะการเป็น “นักวิ่ง” ที่ผ่านการฝึกฝนอย่างมากมายในสนามแข่ง
ทำให้ใน “ชีวิตจริง” NinePolthep หรือ “นาย” มีความเข้าใจและ
ความรู้สึกของการเป็น “นักวิ่ง” จากประสบการณ์ตรงในชีวิตของ
การเป็นผู้ประกอบการ ทั้งการล้มลุกคลุกคลานเพราะอุปสรรครอบ
ด้านที่ต้องฝ่าฟัน จนถึงวันที่ได้สัมผัสถึง “มีความสุข” จากการได้
เข้า “เส้นชัย” ที่ตั้งเป้าหมายไว้

เพราะการเป็น “นักวิ่ง” ที่ผ่านการฝึกฝนอย่างมากมายในสนามแข่ง ทำให้ใน “ชีวิตจริง” NinePolthep หรือ “นาย” มีความเข้าใจและ ความรู้สึกของการเป็น “นักวิ่ง” จากประสบการณ์ตรงในชีวิตของการเป็นผู้ประกอบการ ทั้งการล้มลุกคลุกคลานเพราะอุปสรรครอบด้านที่ต้องฝ่าฟัน จนถึงวันที่ได้สัมผัสถึง “มีความสุข” จากการได้เข้า “เส้นชัย” ที่ตั้งเป้าหมายไว้

"Happiness cannot be traveled to, owned, earned, worn or consumed. Happiness is the spiritual experience of living every minute with love, grace, and gratitude. "Denis Waitley

OUR

SERVICES

"

Business Analysis and Plan :

การวางกลยุทธ์ที่ดีไม่ใช่แค่ สร้างกลยุทธ์ที่ดูดีบนกระดาษ แต่ต้องเป็นกลยุทธ์ที่เข้าใจสภาพแวดล้อมของธุรกิจ พร้อมหา “แนวทางในการปฏิบัติจริง” ให้ได้ผลลัพธ์ที่นำไปสู่ความสำเร็จได้จริง

งานของพวกเราจึงเป็นการช่วยให้เจ้าของธุรกิจและผู้บริหารองค์กร สามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปข้าง หน้าผ่านการกำหนดทิศทางของกลยุทธ์องค์กรร่วมกัน ค้นหาทั้งปัจจัยที่เหนี่ยวรั้งองค์กรไว้และปัจจัยที่ผลักดันให้องค์กรเติบโต” จากนั้นจึงสร้างแนวทางการพัฒนาให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

Implementation :

แผนธุรกิจดี แต่นำไปปฏิบัติไม่ได้ ก็ไม่เป็นประโยชน์ใดๆกับองค์กร เพราะการนำแผนกลยุทธ์ทั้งทางธุรกิจ แผนการตลาด ตลอดจนแผนการสื่อสารการตลาดไปลงมือปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ที่สร้างความสำเร็จได้จริงนั้น ประกอบไปด้วย การลงมือทำ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินพร้อมการแก้ไขปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น ที่ต้องมีทั้งความต่อเนื่องสม่ำเสมอ และถูกต้อง ซึ่งทีมงานของ NinePolthep จะทำหน้าที่เป็นทั้งคู่คิด และที่ปรึกษา ที่มีทั้งความรู้และประสบการณ์คอยแบ่งปันตลอดเส้นทางการเดินทางของผู้ประกอบการ

Sustainability :

การสร้างความสำเร็จนั้นว่ายากแล้ว การรักษาความสำเร็จให้คงอยู่นั้นยิ่งยากกว่า สำหรับ SMEs ไม่ว่าจะ ขนาดเล็ก หรือ กลาง ยอดขายสิบล้านไปจนถึงพันล้าน หนึ่งในปัจจัยหลักของทุกบริษัทที่เป็นตัวชี้เป็นชี้ตาย ต่อการอยู่รอด ในระยะยาว คือ เรื่อง ทรัพยากร “คน” จึงเป็นที่มาของการที่ NinePolthep และทีมงาน พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ที่สนับสนุนให้ทรัพยากรคนที่ทรงคุณค่าขององค์กร ได้พัฒนาก้าวหน้า ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจไปพร้อมๆกัน เพื่อให้แผนกลยุทธ์ขององค์กร ที่ใช่ ได้ถูกนำไปใช้ ด้วย คนที่ใช่ ในแนวทางที่ใช่ และเกิดเป็นผลลัพธ์ที่ใช่ในที่สุด

"

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เราเปิดสอน สามารถจัดได้ทั้งแบบ Online แล: 0ffline โดยยึดเอาวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ ที่ลูกค้าอยากได้เป็นหลัก

COURSE

Sell Me If You Can

คอร์สที่ครบเครื่องเรื่องของ SALES โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการขายกว่า 15 ปี จะทำให้คุณหาจุด PAINPOINT ของลูกค้า และมากไปกว่าการปิดการขายคือการสามารถพิชิตใจลูกค้า

The Canvas Extra

หลักสูตรที่จะสอนให้คุณใช้ CREATIVITY ร่วมกับ LOGICS ในการออกแบบแผนธุรกิจที่ใช้ได้จริง แก้ปัญหาได้จริง และสร้างธุรกิจในจินตนาการให้กลายเป็นจริงขึ้นมาได้

TESTIMONIAL

เสียงตอบรับจากผู้เรียน

Sell Me If You Can

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown

Sell Me If You Can

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown

THe canvas Extra

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown

The ultimate planing solution for busy human who want to reach their personal goals

ภาพบรรยากาศในห้องเรียน Our Public Training and Workshop

TRAINING & CONSULTING
องค์กรที่แข็งแกร่ง ต้องแข็งแรงตั้งแต่พนักงาน

องค์กรที่แข็งแกร่ง
ต้องแข็งแรงตั้งแต่พนักงาน

ติดตามกิจกรรมและข่าวสาร สาระความรู้ จาก NinePolthep

ninepolthep

190

Posts

603

Follower

348

Following

ขายของแล้วจบ อาจจบจริงๆ... ผมเชื่อว่าไม่มีธุรกิจใดที่อยากขายครั้งเดียวแล้วเลิก เพราะธุรกิจจะยั่งยืนได้ย่อมมาจากลูกค้าประจำที่กลับมาซื้อซ้ำๆนั่นเองครับ
.
การดูแลหลังการขายที่ดีจึงเป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจ หรือนักขายทุกท่านไม่ควรละเลย เพราะถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดความไว้วางใจระหว่างเรากับลูกค้า ส่งผลให้เกิดการซื้อซ้ำ การแนะนำ และบอกต่อ
.
ซึ่งอาจไม่ใช่แค่การบอกต่อไปถึงเพื่อน ครอบครัว เพื่อนร่วมงานเท่านั้น แต่ยังหมายถึงผู้คนในสื่อสังคมออนไลน์ได้ ดังนั้นลูกค้าหนึ่งคนจึงมีความสำคัญเหมือนเป็นช่องทางการสื่อสารและการตลาดที่มีอิทธิพลเลยทีเดียว
.
สิ่งที่เห็นได้ชัด คือ เมื่อมีคนพูดถึงความประทับใจหรือประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับแบรนด์แบรนด์หนึ่ง หรือสินค้าใดสินค้าหนึ่งบน Social Media มักมีผู้คนเข้ามามาแชร์กันอย่างต่อเนื่องนั่นแหละครับ
.
ลูกค้าที่พอใจกับการใช้สินค้าหรือบริการ มักจะบอกต่อถึงประสบการณ์ดีๆ แก่เพื่อน ครอบครัว หรือคนรู้จัก รวมถึงการรีวิวในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น Google Reviews, TripAdvisor, Social Media อื่นๆ
.
ซึ่งสิ่งนี้ทำให้ผู้ที่ได้รับฟังคำบอกเล่าหรือเข้ามาเห็นข้อความที่ดี ย่อมเกิดความรู้สึกสนใจอยากลองซื้อตาม หรืออาจเป็นการไม่สนับสนุน หรือบอกต่อในเชิงลบได้ หากผู้รีวิวพบเจอประสบการณ์ที่แย่จากการใช้สินค้า/บริการ
.
และเมื่อลูกค้าพบเจอปัญหา แต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาจากแบรนด์หรือผู้ขาย อาจส่งผลกระทบไปถึงความน่าเชื่อถือของแบรนด์ การไม่สนับสนุน หรือการถูกแบนจากผู้บริโภคคนอื่นๆได้อีกด้วย
.
ถึงแม้ว่าเราไม่สามารถทำให้ลูกค้าทุกคนพอใจได้ แต่คุณต้องแสดงให้เห็นว่าคุณพยายามที่จะแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด พร้อมเสนอทางเลือกที่สามารถช่วยให้ลูกค้าสบายใจขึ้นได้ เพื่อลดความไม่ประทับใจที่ลูกค้าอาจพบเจอที่มีต่อแบรนด์ หรือตัวผู้ขายนั่นเองครับ
.
#NinePolthep #Business #Marketing #Branding #SMEthailand #การดูแลลูกค้า
ธุรกิจเราต้องทำสิ่งไหนก่อน ระหว่าง สร้างแบรนด์ #Branding VS ทำการตลาด #Marketing #ธุรกิจออนไลน์ #สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ #สร้างแบรนด์ #DigitalMarketing  #ninepolthep
ทำไมทักติดแต่... ปิดไม่ได้!
หรือเป็นเพราะเรามองลูกค้าเป็นแค่ยอดขาย
.
มาร่วมเปลี่ยนมุมมองการขายแบบใหม่ ปิดการขายได้ง่ายกว่าเดิม
ด้วยหลักสูตร 𝗦𝗲𝗹𝗹 𝗠𝗲 𝗜𝗳 𝗬𝗼𝘂 𝗖𝗮𝗻 ขายให้ได้...ถ้า(นาย)แน่จริง
.
เพราะการขายที่หวังแต่ยอดขาย จะขายยังไงก็ขายได้ลำบาก
.
เปลี่ยน 'วิธีคิด' และ 'วิธีการ' ให้นักขายธรรมดาๆเป็น Top Sales❗️
ไปกับอาจารย์นาย พลเทพ มาศรังสรรค์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายประสบการณ์มากกว่า 15 ปี
.
👉🏻รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://ninepolthep.com/sell-me-if-you-can/
.
📅หลักสูตร Onsite 2 วัน
- เรียน Day 1
- เว้นระยะเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อทำการบ้านในงานขายจริง
- เรียน Day 2
.
💰ราคา Early bird เพียง 9,800 บาท เท่านั้น!
จากปกติ 14,900 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
.
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
✅สนใจสมัครคลิก https://bit.ly/NinePolthep✅
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
_______________________________________
📍ลงทะเบียนเรียน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
LINE Official : @ninepolthep (มี @ นำหน้า)
หรือคลิกเพิ่มเพื่อน > https://bit.ly/NinePolthep
TikTok, Instagram, Youtube : Nine Polthep
Tel : 092-969-9990 (คุณฟุกค์)
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://ninepolthep.com/sell-me-if-you-can/
.
#NinePolthep #เทคนิคการขาย #หลักสูตรการขาย #การขายแบบที่ปรึกษา #หลักสูตรการขายแบบที่ปรึกษา
ยิง Ads โดยขาดการวางแผนที่ดี ก็เหมือนเอาเงินไปทิ้งดีๆนั่นแหละครับ💸🔥#NinePolthep #Marketing #digitalmarketing #ยิงแอด #บริหารธุรกิจ
ถ้าถามว่า “ลูกค้าจำแบรนด์ของคุณได้มากแค่ไหน?” หรือ “ทำไมลูกค้าต้องเลือกใช้สินค้า/บริการ จากคุณ?” ทั้งๆที่มีอีกหลากหลายแบรนด์ในท้องตลาด
.
คำถามพื้นฐานสำคัญต่อการสร้างแบรนด์ ที่ผู้ประกอบการ SMEs ทุกท่าน ต้องตอบให้ได้ เพื่อสร้างจุดยืนของแบรนด์ในใจลูกค้า เพิ่มโอกาสในการขาย และทำให้ธุรกิจอยู่รอดต่อไปได้ในระยะยาว
.
แล้วการวางตำแหน่งของแบรนด์ (Brand Positioning) คืออะไรล่ะ ผมขออธิบายสั้นๆแบบนี้ครับ... Brand Positioning คือ การระบุว่าเราคือใคร ภาพลักษณ์แบบไหน แตกต่างจากคนอื่นอย่างไร รวมถึงเราจะนำเสนอคุณค่าอะไรให้กับลูกค้า
.
การสร้าง Brand Positioning ทำแล้วได้อะไร มีความสำคัญอย่างไรบ้าง ลองดูไปพร้อมกันดังนี้ครับ
.
🌟1.สร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์
ช่วยให้แบรนด์ของคุณโดดเด่น และแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด ทำให้ลูกค้าสามารถจดจำและแยกแยะระหว่างแบรนด์ของคุณกับคู่แข่งได้ง่ายขึ้น
.
🎯2.การดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย
ช่วยให้คุณสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  และสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เฉพาะเจาะจง ตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกไป ส่งผลให้มีแนวโน้มที่ลูกค้าจะสนใจสินค้าและบริการได้มากยิ่งขึ้น
.
📊3.การวางแผนกลยุทธ์
ทำให้คุณสามารถวางแผน และดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการขาย
.
💰4.การเพิ่มมูลค่า
การวางตำแหน่งที่ถูกต้องสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของคุณ ทำให้ลูกค้ายินดีจ่ายในราคาที่สูงขึ้น เพราะลูกค้ามองว่าแบรนด์มีคุณค่าที่แตกต่าง และรับรู้ถึงคุณค่าที่แบรนด์ต้องการสื่อสาร
.
🫂5.สร้าง Brand Loyalty
เมื่อแบรนด์ของเราสร้างความโดดเด่นเสนอคุณค่าที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ลูกค้าจะรู้สึกพึงพอใจกลับมาซื้อซ้ำ และภักดีต่อแบรนด์ในระยะยาวได้
.
การวาง Brand Positioning ที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างความเชื่อมั่น ส่งมอบสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังได้อย่างสม่ำเสมอ ก็จะสามารถนำไปสู่การสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง  ยั่งยืน และมั่นคงในระยะยาวได้นั่นเองครับ🏆💯
.
#NinePolthep #branding #การสร้างแบรนด์ #brandpositioning #smethailand
📣นักขายทุกท่าน หากคุณกำลังเจอปัญหา...
.
💢ยอดขายคงที่ ไม่เติบโต
💢หาลูกค้าใหม่ได้ยาก
💢ลูกค้าเก่าไม่ซื้อซ้ำ
💢ปิดการขายไม่ได้สักที
💢ทีมขายไม่มีประสิทธิภาพ
.
จะดีกว่าไหม ? ถ้าเราช่วยให้คุณปรับปรุงและพัฒนาทักษะการขายแบบที่ปรึกษา เสริมสร้างกลยุทธ์การขายให้ธุรกิจของคุณยอดขายเติบโตได้อย่างยั่งยืน ด้วยหลักสูตร Sell Me If You Can ขายให้ได้...ถ้า(นาย)แน่จริง
.
📝เนื้อหาบางส่วนในหลักสูตร
⭐️วิธีคิด ที่ทำให้ลูกค้ามองคุณเป็นที่ปรึกษาที่น่าเชื่อถือ
⭐️วิเคราะห์ตนเอง คู่แข่ง และลูกค้า เพื่อค้นหาจุดชนะสู่การนำเสนอ
⭐️เทคนิคการนำเสนอขาย ที่เปลี่ยนความอยากขายให้เป็นลูกค้าอยากซื้อ
⭐️เทคนิคการบริหาร Leads อย่างไร ให้เปลี่ยนเป็น Sales
⭐️เทคนิคการค้นหา Needs/Pains  ของลูกค้าที่ซ่อนอยู่ใต้คำปฏิเสธของลูกค้าเปลี่ยนเป็น ข้อเสนอที่ตรงใจ
.
👉🏻รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://ninepolthep.com/sell-me-if-you-can/
.
📅หลักสูตร Onsite 2 วัน
- เรียน Day 1
- เว้นระยะเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อทำการบ้านในงานขายจริง
- เรียน Day 2
.
💰ราคา Early bird เพียง 9,800 บาท เท่านั้น!
จากปกติ 14,900 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
.
🔥พิเศษ! เมื่อลงทะเบียน 2 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดเพิ่ม 10%
🔥สำหรับองค์กร สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า !!!
.
👨🏻‍💼สอนโดยครูนาย พลเทพ มาศรังสรรค์
- ที่ปรึกษาด้านการตลาดและการขายมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี
- นักขายที่สามารถสร้างยอดขายให้กับ SME เพิ่มกว่า 100 ล้าน ภายใน 2 ปี
- โค้ชและที่ปรึกษาให้กับบริษัทเอกชนที่มีชื่อเสียงต่างๆกว่า 100 บริษัท
_______________________________________
📍ลงทะเบียนเรียน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
LINE Official : @ninepolthep (มี @ นำหน้า)
TikTok, Instagram, Youtube : Nine Polthep
Tel : 092-969-9990 (คุณฟุกค์)
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://ninepolthep.com/sell-me-if-you-can/
.
#NinePolthep #เทคนิคการขาย #หลักสูตรการขาย #การขายแบบที่ปรึกษา #หลักสูตรการขายแบบที่ปรึกษา
EP.2 | เทคนิคการใช้ BMC 9 ช่องจากผม ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับ😊#NinePolthep #bmc #businessmodelcanvas #บริหารธุรกิจ #ธุรกิจ
EP.1 | เทคนิคการใช้ BMC 9 ช่องจากผม ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับ😊#NinePolthep #bmc #businessmodelcanvas #บริหารธุรกิจ #ธุรกิจ
สินค้าเหมือนกัน หลีกเลี่ยงได้ด้วยการค้นหาจุดแตกต่างของเราให้เจอนะครับ😊
.
#NinePolthep #branding #marketing #สร้างธุรกิจ #SMEthailand
ผมเชื่อว่าหัวหน้างานต้องมีความเก่งในเรื่อง Technical หรือในเนื้องานของตนเองกันดีอยู่แล้ว แต่อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญและขาดไม่ได้เลย
.
คือความสามารถในการบริหารจัดการคน เพื่อทำให้พนักงานรู้สึกผูกพันธ์กับองค์กร เพราะพนักงานมีความใกล้ชิดกับหัวหน้างานมากที่สุด
.
ก่อนอื่นผมขอเริ่มคำถามง่ายๆ “วันนี้ท่านเป็นหัวหน้างานที่รู้จักลูกน้องของท่านดีมากแค่ไหน?” การรู้จักในที่นี้ไม่ใช่แค่รู้จักชื่อเท่านั้น แต่จะรู้จักลูกน้องมากแค่ไหนลองมาหาคำตอบจากคำถามเหล่านี้กันดูครับ
.
👤ท่านรู้หรือไม่ว่าลูกน้องของท่านเป็นคนแบบไหน มีนิสัยอย่างไร ?
เช่น ลูกน้องท่าน เป็นคนทำงานเสร็จรวดเร็วมาก แต่มักมีจุดผิดพลาดเล็กน้อยเสมอ หรือลูกน้องของท่านเป็นคนละเอียด รอบคอบ ใช้เวลาในการทำงานค่อนข้างนาน แต่งานไม่พลาดเลย
.
👤ลูกน้องของท่านมีจุดแข็ง จุดอ่อนอะไรบ้าง ?
เช่น จุดแข็งคือเวลาที่ท่านมอบหมายโปรเจ็คให้ ลูกน้องของท่านสามารถบริหารจัดการโปรเจ็คให้สำเร็จลุล่วงได้ดีด้วยตนเอง แต่มีจุดอ่อนในเรื่องของการขาดไอเดียหรือมุมมองใหม่ๆเพราะไม่ชอบเรียนรู้
.
👤ลูกน้องของท่านมี Passion ในการทำงานอย่างไร ?
เช่น คนบางคนมาทำงานเพราะสนุกกับการได้ทำสิ่งที่ชอบ หรือบางคนมาทำงานเพราะต้องการเติบโตในสายงาน หรือแม้กระทั่งคนบางคนมาทำงานเพราะรู้สึกอยากมีคุณค่าที่ได้ใช้ความสามารถในการสร้างผลงาน
.
การรู้จักลูกน้อง ไม่ใช่แค่เพียงรู้ชื่อเสียงเรียงนามอย่างเดียว แต่หมายความว่าหัวหน้าจะต้องรู้ว่าลูกน้องแต่ละคนมีจุดเด่นจุดด้อยอะไร ใครเก่งเรื่องไหน และจะใช้ใครทำงานอะไรจึงจะได้ผลเต็มประสิทธิภาพ
.
หัวหน้าที่เก่งทั้งคนเก่งทั้งงาน ลูกน้องก็จะทำงานได้ดีและมีความสุข ได้ทั้งผลงานที่ดี และสามารถลด Turnover ทำให้ทีมแข็งแรงไว้พร้อมรับมือกับงานและความท้าทายใหม่ๆ ได้อย่างยั่งยืนครับ
_______________________________________
📍ปรึกษาเรื่องการวางแผนพัฒนาองค์กร ได้ที่
LINE Official : @ninepolthep (มี @ นำหน้า)
TikTok, Instagram, Youtube : Nine Polthep
Tel : 092-969-9990 (คุณฟุกค์)
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://ninepolthep.com
.
#NinePolthep #Business #SMEthailand #Leadership #บริหารคน #HR

Nine Polthep

พวกเราใช้ความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ในการช่วยลูกค้าสร้างแผนพัฒนาธุรกิจและการตลาด

Nine Polthep

Nine Polthep

3

พวกเราใช้ความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ช่วยลูกค้าพัฒนาธุรกิจ การตลาด ในฐานะที่ปรึกษาและเพื่อนร่วมทาง

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

เพื่อนๆ NinePolthep
อยู่ทีมไหนกันบ้างครับ
1 = work hard หรือ
2 = work life balance
... See MoreSee Less

1 day ago

1 CommentComment on Facebook

ช่วงนี้กระแสวิกฤตเศรษฐกิจที่ดูจะหนักหน่วงขึ้นพร้อมๆกระแสการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงจาก ผู้แข่งขันต่างประเทศ โดยเฉพาะจีน ที่เข้ามาแข่งขันในตลาดบ้านเราทำให้มีหลายๆท่านที่มีชื่อเสียง มีการพูดถึงเรื่องการปรับตัวของคนทำงาน ทำธุรกิจ ที่ควรจะต้อง Work Hard มากขึ้นในขณะที่ อีกหลายท่าน ที่ชื่อเสียงเช่นกัน ก็ตั้งคำถามกับการ work hard ในสังคมไทย ว่าอาจจะไม่ใช่คำตอบ ด้วยหลายๆสาเหตุเพื่อนๆ NinePolthep คิดเห็นอย่างไร ลองคอมเม้นต์ มาพูดคุยกันนะครับ 😊

ขายของแล้วจบ อาจจบจริงๆ... ผมเชื่อว่าไม่มีธุรกิจใดที่อยากขายครั้งเดียวแล้วเลิก เพราะธุรกิจจะยั่งยืนได้ย่อมมาจากลูกค้าประจำที่กลับมาซื้อซ้ำๆนั่นเองครับ
.
การดูแลหลังการขายที่ดีจึงเป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจ หรือนักขายทุกท่านไม่ควรละเลย เพราะถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดความไว้วางใจระหว่างเรากับลูกค้า ส่งผลให้เกิดการซื้อซ้ำ การแนะนำ และบอกต่อ
.
ซึ่งอาจไม่ใช่แค่การบอกต่อไปถึงเพื่อน ครอบครัว เพื่อนร่วมงานเท่านั้น แต่ยังหมายถึงผู้คนในสื่อสังคมออนไลน์ได้ ดังนั้นลูกค้าหนึ่งคนจึงมีความสำคัญเหมือนเป็นช่องทางการสื่อสารและการตลาดที่มีอิทธิพลเลยทีเดียว
.
สิ่งที่เห็นได้ชัด คือ เมื่อมีคนพูดถึงความประทับใจหรือประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับแบรนด์แบรนด์หนึ่ง หรือสินค้าใดสินค้าหนึ่งบน Social Media มักมีผู้คนเข้ามามาแชร์กันอย่างต่อเนื่องนั่นแหละครับ
.
ลูกค้าที่พอใจกับการใช้สินค้าหรือบริการ มักจะบอกต่อถึงประสบการณ์ดีๆ แก่เพื่อน ครอบครัว หรือคนรู้จัก รวมถึงการรีวิวในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น Google Reviews, TripAdvisor, Social Media อื่นๆ
.
ซึ่งสิ่งนี้ทำให้ผู้ที่ได้รับฟังคำบอกเล่าหรือเข้ามาเห็นข้อความที่ดี ย่อมเกิดความรู้สึกสนใจอยากลองซื้อตาม หรืออาจเป็นการไม่สนับสนุน หรือบอกต่อในเชิงลบได้ หากผู้รีวิวพบเจอประสบการณ์ที่แย่จากการใช้สินค้า/บริการ
.
และเมื่อลูกค้าพบเจอปัญหา แต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาจากแบรนด์หรือผู้ขาย อาจส่งผลกระทบไปถึงความน่าเชื่อถือของแบรนด์ การไม่สนับสนุน หรือการถูกแบนจากผู้บริโภคคนอื่นๆได้อีกด้วย
.
ถึงแม้ว่าเราไม่สามารถทำให้ลูกค้าทุกคนพอใจได้ แต่คุณต้องแสดงให้เห็นว่าคุณพยายามที่จะแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด พร้อมเสนอทางเลือกที่สามารถช่วยให้ลูกค้าสบายใจขึ้นได้ เพื่อลดความไม่ประทับใจที่ลูกค้าอาจพบเจอที่มีต่อแบรนด์ หรือตัวผู้ขายนั่นเองครับ
_______________________________________
📍กดติดตาม เพื่อรับเทคนิคการบริหารจัดการธุรกิจ การขาย และการตลาด
LINE Official : @ninepolthep (มี @ นำหน้า)
หรือคลิกเพิ่มเพื่อน > bit.ly/NinePolthep
TikTok, Instagram, Youtube : Nine Polthep
Tel : 092-969-9990 (คุณฟุกค์)
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ninepolthep.com
.
#NinePolthep #Business #Sales #Branding #SMEthailand #การดูแลลูกค้า
... See MoreSee Less

4 days ago
ขายของแล้วจบ อาจจบจริงๆ... ผมเชื่อว่าไม่มีธุรกิจใดที่อยากขายครั้งเดียวแล้วเลิก เพราะธุรกิจจะยั่งยืนได้ย่อมมาจากลูกค้าประจำที่กลับมาซื้อซ้ำๆนั่นเองครับ
.
การดูแลหลังการขายที่ดีจึงเป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจ หรือนักขายทุกท่านไม่ควรละเลย เพราะถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดความไว้วางใจระหว่างเรากับลูกค้า ส่งผลให้เกิดการซื้อซ้ำ การแนะนำ และบอกต่อ
.
ซึ่งอาจไม่ใช่แค่การบอกต่อไปถึงเพื่อน ครอบครัว เพื่อนร่วมงานเท่านั้น แต่ยังหมายถึงผู้คนในสื่อสังคมออนไลน์ได้ ดังนั้นลูกค้าหนึ่งคนจึงมีความสำคัญเหมือนเป็นช่องทางการสื่อสารและการตลาดที่มีอิทธิพลเลยทีเดียว
.
สิ่งที่เห็นได้ชัด คือ เมื่อมีคนพูดถึงความประทับใจหรือประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับแบรนด์แบรนด์หนึ่ง หรือสินค้าใดสินค้าหนึ่งบน Social Media มักมีผู้คนเข้ามามาแชร์กันอย่างต่อเนื่องนั่นแหละครับ
.
ลูกค้าที่พอใจกับการใช้สินค้าหรือบริการ มักจะบอกต่อถึงประสบการณ์ดีๆ แก่เพื่อน ครอบครัว หรือคนรู้จัก รวมถึงการรีวิวในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น Google Reviews, TripAdvisor, Social Media อื่นๆ
.
ซึ่งสิ่งนี้ทำให้ผู้ที่ได้รับฟังคำบอกเล่าหรือเข้ามาเห็นข้อความที่ดี ย่อมเกิดความรู้สึกสนใจอยากลองซื้อตาม หรืออาจเป็นการไม่สนับสนุน หรือบอกต่อในเชิงลบได้ หากผู้รีวิวพบเจอประสบการณ์ที่แย่จากการใช้สินค้า/บริการ
.
และเมื่อลูกค้าพบเจอปัญหา แต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาจากแบรนด์หรือผู้ขาย อาจส่งผลกระทบไปถึงความน่าเชื่อถือของแบรนด์ การไม่สนับสนุน หรือการถูกแบนจากผู้บริโภคคนอื่นๆได้อีกด้วย
.
ถึงแม้ว่าเราไม่สามารถทำให้ลูกค้าทุกคนพอใจได้ แต่คุณต้องแสดงให้เห็นว่าคุณพยายามที่จะแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด พร้อมเสนอทางเลือกที่สามารถช่วยให้ลูกค้าสบายใจขึ้นได้ เพื่อลดความไม่ประทับใจที่ลูกค้าอาจพบเจอที่มีต่อแบรนด์ หรือตัวผู้ขายนั่นเองครับ
_______________________________________
📍กดติดตาม เพื่อรับเทคนิคการบริหารจัดการธุรกิจ การขาย และการตลาด
LINE Official : @ninepolthep (มี @ นำหน้า)
หรือคลิกเพิ่มเพื่อน > https://bit.ly/NinePolthep
TikTok, Instagram, Youtube : Nine Polthep
Tel : 092-969-9990 (คุณฟุกค์)
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://ninepolthep.com
.
#NinePolthep #Business #Sales #Branding #SMEthailand #การดูแลลูกค้า

3-4 ปีที่ผ่านมา มีใครเปลี่ยนมากินกาแฟ Specialty มากขึ้นบ้างครับ ? ... See MoreSee Less

5 days ago

ทำไมทักติดแต่... ปิดไม่ได้!
หรือเป็นเพราะเรามองลูกค้าเป็นแค่ยอดขาย
.
มาร่วมเปลี่ยนมุมมองการขายแบบใหม่ ปิดการขายได้ง่ายกว่าเดิม
ด้วยหลักสูตร 𝗦𝗲𝗹𝗹 𝗠𝗲 𝗜𝗳 𝗬𝗼𝘂 𝗖𝗮𝗻 ขายให้ได้...ถ้า(นาย)แน่จริง
.
เพราะการขายที่หวังแต่ยอดขาย จะขายยังไงก็ขายได้ลำบาก
.
เปลี่ยน 'วิธีคิด' และ 'วิธีการ' ให้นักขายธรรมดาๆเป็น Top Sales❗️
ไปกับอาจารย์นาย พลเทพ มาศรังสรรค์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายประสบการณ์มากกว่า 15 ปี
.
👉🏻รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก ninepolthep.com/sell-me-if-you-can/
.
📅หลักสูตร Onsite 2 วัน
- เรียน Day 1
- เว้นระยะเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อทำการบ้านในงานขายจริง
- เรียน Day 2
.
💰ราคา Early bird เพียง 9,800 บาท เท่านั้น!
จากปกติ 14,900 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
.
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
✅สนใจสมัครคลิก bit.ly/NinePolthep
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
_______________________________________
📍ลงทะเบียนเรียน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
LINE Official : @ninepolthep (มี @ นำหน้า)
หรือคลิกเพิ่มเพื่อน > bit.ly/NinePolthep
TikTok, Instagram, Youtube : Nine Polthep
Tel : 092-969-9990 (คุณฟุกค์)
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ninepolthep.com/sell-me-if-you-can/
.
#NinePolthep #เทคนิคการขาย #หลักสูตรการขาย #การขายแบบที่ปรึกษา #หลักสูตรการขายแบบที่ปรึกษา
... See MoreSee Less

5 days ago

1 CommentComment on Facebook

𝗦𝗲𝗹𝗹 𝗠𝗲 𝗜𝗳 𝗬𝗼𝘂 𝗖𝗮𝗻 ขายให้ได้...ถ้า(นาย)แน่จริง วันที่ 20 และ 27 ส.ค. นี้ ที่สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วเจอกันนะคะ 🙆‍♀️

ทำไมทักติดแต่... ปิดไม่ได้!
หรือเป็นเพราะเรามองลูกค้าเป็นแค่ยอดขาย
.
มาร่วมเปลี่ยนมุมมองการขายแบบใหม่ ปิดการขายได้ง่ายกว่าเดิม
ด้วยหลักสูตร 𝗦𝗲𝗹𝗹 𝗠𝗲 𝗜𝗳 𝗬𝗼𝘂 𝗖𝗮𝗻 ขายให้ได้...ถ้า(นาย)แน่จริง
.
เพราะการขายที่หวังแต่ยอดขาย จะขายยังไงก็ขายได้ลำบาก
.
เปลี่ยน วิธีคิด และ วิธีการ ให้นักขายธรรมดาๆเป็น Top Sales❗️
ไปกับอาจารย์นาย พลเทพ มาศรังสรรค์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายประสบการณ์มากกว่า 15 ปี
.
👉🏻รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://ninepolthep.com/sell-me-if-you-can/
.
📅หลักสูตร Onsite 2 วัน
- เรียน Day 1
- เว้นระยะเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อทำการบ้านในงานขายจริง
- เรียน Day 2
.
💰ราคา Early bird เพียง 9,800 บาท เท่านั้น!
จากปกติ 14,900 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
.
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
✅สนใจสมัครคลิก https://bit.ly/NinePolthep✅
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
_______________________________________
📍ลงทะเบียนเรียน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
LINE Official : @ninepolthep (มี @ นำหน้า)
หรือคลิกเพิ่มเพื่อน > https://bit.ly/NinePolthep
TikTok, Instagram, Youtube : Nine Polthep
Tel : 092-969-9990 (คุณฟุกค์)
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://ninepolthep.com/sell-me-if-you-can/
.
#NinePolthep #เทคนิคการขาย #หลักสูตรการขาย #การขายแบบที่ปรึกษา #หลักสูตรการขายแบบที่ปรึกษา

ผมเชื่อว่าผู้ประกอบการ SMEs หลายๆท่าน คงทราบกันดีว่าการหาลูกค้าใหม่ในแต่ละครั้งมีต้นทุนมหาศาลขนาดไหน
.
ไม่ว่าจะเป็นค่าโฆษณา, ค่าใช้จ่ายทีมการตลาด, ต้นทุนครีเอทีฟ ฯลฯ และนักขายหลายท่านก็คงเหนื่อยและอาจหมดไฟ ถ้าต้องวิ่งหาลูกค้าใหม่อยู่ตลอดเวลา
.
วันนี้ผมมี 3 เทคนิค สำหรับการรักษาลูกค้าเก่า ให้อยู่กับเราไปยาวๆ เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถประหยัดต้นทุน รวมถึงสร้างรายได้ และผลประกอบการอย่างยั่งยืน มาฝากกันครับ
.
✅1.การให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการให้บริการที่มีมาตรฐานและการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นปัจจัยสำคัญและอันดับแรกๆ ที่ทำให้ลูกค้าเก่ามั่นใจ และตัดสินใจเลือกใช้บริการจากคุณอย่างต่อเนื่อง คุณจะต้องส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุด
.
✅2.ทำให้ลูกค้าทุกคนรู้สึกเป็นลูกค้า VIP
ให้คิดเสมอว่าลูกค้าทุกคน คือ คนสำคัญ ที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษ โดยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าทุกครั้ง ที่ลูกค้าติดต่อกับธุรกิจของคุณเสมอ เช่น การตอบสนองอย่างรวดเร็ว, การแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที, การต้อนรับที่อบอุ่นและเป็นกันเอง
.
✅3.ติดตามเสมอ ให้เหมือนเป็นเพื่อนสนิท มิตรสหาย
นอกจากการติดตามหลังการขายว่าสินค้า/บริการที่ลูกค้าได้รับเป็นอย่างไร มีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างแล้ว สิ่งสำคัญที่นักขายหลายๆท่านอาจลืมไป คือ การรักษาความสัมพันธ์ ไม่ห่างหาย ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า ติดต่อสอบถามผ่านเทศกาล พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ลูกค้าสนใจ โดยไม่จำเป็นต้องพูดถึงแต่เรื่องสินค้า/บริการของเราเพียงอย่างเดียว
.
ผมเชื่อว่าถ้านักขายทุกท่านส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าตลอดการขาย และไม่ลืมติดตามลูกค้า สร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง
.
เมื่อลูกค้าต้องการซื้อสินค้า/บริการในหมวดหมู่ที่เราขาย ลูกค้าจะนึกถึงเราเป็นคนแรกแน่นอนครับ
_______________________________________
📍กดติดตามเพื่อรับเทคนิคการบริหารจัดการธุรกิจ การขาย และการตลาด
LINE Official : @ninepolthep (มี @ นำหน้า)
หรือคลิกเพิ่มเพื่อน > bit.ly/NinePolthep
TikTok, Instagram, Youtube : Nine Polthep
Tel : 092-969-9990 (คุณฟุกค์)
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ninepolthep.com/sell-me-if-you-can/
.
#NinePolthep #เทคนิคการขาย #การรักษาลูกค้า #การขายแบบที่ปรึกษา #การขาย
... See MoreSee Less

6 days ago
ผมเชื่อว่าผู้ประกอบการ SMEs หลายๆท่าน คงทราบกันดีว่าการหาลูกค้าใหม่ในแต่ละครั้งมีต้นทุนมหาศาลขนาดไหน
.
ไม่ว่าจะเป็นค่าโฆษณา, ค่าใช้จ่ายทีมการตลาด, ต้นทุนครีเอทีฟ ฯลฯ และนักขายหลายท่านก็คงเหนื่อยและอาจหมดไฟ ถ้าต้องวิ่งหาลูกค้าใหม่อยู่ตลอดเวลา
.
วันนี้ผมมี 3 เทคนิค สำหรับการรักษาลูกค้าเก่า ให้อยู่กับเราไปยาวๆ เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถประหยัดต้นทุน รวมถึงสร้างรายได้ และผลประกอบการอย่างยั่งยืน มาฝากกันครับ
.
✅1.การให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการให้บริการที่มีมาตรฐานและการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นปัจจัยสำคัญและอันดับแรกๆ ที่ทำให้ลูกค้าเก่ามั่นใจ และตัดสินใจเลือกใช้บริการจากคุณอย่างต่อเนื่อง คุณจะต้องส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุด
.
✅2.ทำให้ลูกค้าทุกคนรู้สึกเป็นลูกค้า VIP
ให้คิดเสมอว่าลูกค้าทุกคน คือ คนสำคัญ ที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษ โดยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าทุกครั้ง ที่ลูกค้าติดต่อกับธุรกิจของคุณเสมอ เช่น การตอบสนองอย่างรวดเร็ว, การแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที, การต้อนรับที่อบอุ่นและเป็นกันเอง
.
✅3.ติดตามเสมอ ให้เหมือนเป็นเพื่อนสนิท มิตรสหาย
นอกจากการติดตามหลังการขายว่าสินค้า/บริการที่ลูกค้าได้รับเป็นอย่างไร มีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างแล้ว สิ่งสำคัญที่นักขายหลายๆท่านอาจลืมไป คือ การรักษาความสัมพันธ์ ไม่ห่างหาย ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า ติดต่อสอบถามผ่านเทศกาล พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ลูกค้าสนใจ โดยไม่จำเป็นต้องพูดถึงแต่เรื่องสินค้า/บริการของเราเพียงอย่างเดียว
.
ผมเชื่อว่าถ้านักขายทุกท่านส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าตลอดการขาย และไม่ลืมติดตามลูกค้า สร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง
.
เมื่อลูกค้าต้องการซื้อสินค้า/บริการในหมวดหมู่ที่เราขาย ลูกค้าจะนึกถึงเราเป็นคนแรกแน่นอนครับ
_______________________________________
📍กดติดตามเพื่อรับเทคนิคการบริหารจัดการธุรกิจ การขาย และการตลาด
LINE Official : @ninepolthep (มี @ นำหน้า)
หรือคลิกเพิ่มเพื่อน >  https://bit.ly/NinePolthep
TikTok, Instagram, Youtube : Nine Polthep
Tel : 092-969-9990 (คุณฟุกค์)
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  https://ninepolthep.com/sell-me-if-you-can/
.
#NinePolthep #เทคนิคการขาย #การรักษาลูกค้า #การขายแบบที่ปรึกษา #การขายImage attachmentImage attachment+1Image attachment
Load more

Contact Us

ปรึกษาธุรกิจกับ NinePolthep

ลงทะเบียนตอนนี้

รับส่วนลดพิเศษ 1,000 บาท