ที่สุดของการ ‘ปิดการขาย’ คือการ ‘พิชิตใจลูกค้า’ สุดยอดเทคนิคการขาย

หลักสูตรที่ครบเครื่องเรื่องเซลล์ ที่จะพาคุณเปลี่ยนแปลง ‘วิธีคิด’ และ ‘วิธีการ’ ด้วย Practice Knowledge โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการขายกว่า 15 ปี ให้การขายในทุกๆครั้งของคุณสามารถแสดงศักยภาพที่ดีที่สุดได้เสมอ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?

พนักงานขาย

หัวหน้าพนักงานขาย

ผู้จัดการทีมงานขาย

เจ้าของกิจการ

ผู้บริหารองค์กรธุรกิจ

หลักการและแนวคิดของหลักสูตร

ปัจจุบันการขายทวีความยากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และคู่แข่งในตลาดที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมหาศาลในทุกๆวัน ลูกค้ามีตัวเลือก และคู่เปรียบเทียบที่หลากหลาย ทำให้ความคาดหวังของลูกค้าจึงสูงขึ้นตามไปด้วย เพื่อความอยู่รอดและเติบโตทางธุรกิจ นักขายทุกท่านจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องยกระดับ “ความสามารถในการขายและการรักษาลูกค้า” ซึ่งเทคนิคการขายแบบเดิมๆ การนำเสนอขายที่พูดถึงแค่คุณสมบัติสินค้าของตนเองที่เคยใช้กับลูกค้าในอดีตที่ผ่านมา อาจไม่เพียงพอต่อ ‘การปิดการขาย’ และไม่สามารถ ‘พิชิตใจลูกค้า’ ได้อีกต่อไป

หนึ่งในวิธีที่กำลังมาแรงและได้รับการยอมรับว่าได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจคือการขายแบบ “ที่ปรึกษา” ซึ่งเทคนิคการขายแบบให้คำปรึกษานั้นช่วยเจาะลึก ค้นหา เข้าใจความต้องการหรือปัญหาที่แท้จริงของลูกค้า และนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์ โดยวิธีการที่จะทำให้คุณได้เข้าใจและค้นหาความต้องการ/ปัญหาของลูกค้า หรือที่เรียกว่า ‘Pain Points’ นั่นเอง

จะดีกว่าไหม หากคุณสามารถค้นหา “Pain Points” จนเปลี่ยน “ความต้องการขาย” ให้เป็น “ลูกค้าอยากซื้อ” ?

เราจึงสร้างหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาทักษะการขายแบบที่ปรึกษาที่จะช่วยเสริมสร้างให้เป็น “นักแก้ปัญหา” มากกว่าแค่ “นักขาย” ลงลึกถึงปัญหาหลักในการขายของคุณ สร้างการเรียนรู้สู่การสร้างทักษะด้วย “Practical Knowledge” ให้ผู้เรียนเห็นภาพชัดเพื่อ กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงให้ความรู้ที่ได้รับกลายเป็นทักษะติดตัว โดยเริ่มตั้งแต่ทักษะการสื่อสารโดยเริ่มตั้งแต่การ “สร้างทัศนคติ” ของการเป็นที่ปรึกษาการขาย การเตรียมตัวก่อนเข้าพบลูกค้า บุคลิกภาพ การแสดงออกทางสีหน้าและท่าทาง แนวความคิดที่มีต่อลูกค้า อีกทั้งยังได้ฝึกฝนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับมือกับการปฏิเสธ หรือปัญหาที่การขึ้นในระหว่างการขาย ด้วยวิธีการที่ถูกพัฒนามาจากประสบการณ์ตรงในการเป็นนักขายของครูผู้สอน ที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลง “วิธีคิด” และ “วิธีการ” ให้การขายในทุกๆครั้งของคุณสามารถแสดงศักยภาพที่ดีที่สุดได้เสมอ

รายละเอียดเนื้อ หาของหลักสูตร

01

Successful Consultant

02

Successful Sales Person

03

Intensive Workshop

ความคิดเห็นของผู้เรียน...

บรรยากาศคลาสเรียน

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Load more

คำถามที่พบบ่อย

หลักสูตร Sell Me If You Can เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อสร้างและพัฒนาทักษะการขายแบบที่ปรึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานขาย หรือผู้ที่สนใจ ด้วยการเรียนรู้แบบ “Workshop-based learning” ช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลง “วิธีคิด” และ “วิธีการ” ด้วยเทคนิคที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงด้านการขายมากกว่า 15 ปี

หลักสูตร Sell Me If You Can เป็นหลักสูตรสอนสด เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ Workshop พร้อมเปิดโอกาสในการซักถาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้สอน หรือระหว่างผู้เรียนในชั้นเรียนด้วยกัน

หลักสูตร Sell Me If You Can (Public Training) มีทั้งหมด 2 วัน โดย DAY 1 เป็นการเรียนรู้ภาคทฤษฎี พร้อมด้วย Mini-Workshop ปรับ Mindset เสริมสร้างให้เป็นนักแก้ปัญหามากกว่าการเป็นเพียงแค่นักขาย และในส่วนของ DAY 2 เป็นการให้ผู้เรียนได้ลงมือทำ Workshop, Role-Play ตลอดทั้งวัน เพื่อเปลี่ยนแปลงความรู้ให้เป็นทักษะที่ใช้งานได้จริง

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเฉพาะ DAY 1 ได้ แต่ไม่สามารถเลือกเรียนเฉพาะ DAY 2 ได้ เนื่องจากการลงมือทำ Intensive-Workshop ต้องมีพื้นฐาน “วิธีคิด” และ “วิธีการ” จาก DAY 1 มาก่อน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียน

สามารถเรียนได้ เพราะหลักสูตร Sell Me If You Can เริ่มต้นตั้งแต่การปรับ Mindset ให้ผู้เรียนได้เข้าใจว่าทำไมถึงต้องยกระดับจาก “นักขาย” ให้เป็น “ที่ปรึกษา” พร้อมเทคนิคการขายที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถค้นใจลูกค้าจนไปสู่การพิชิตใจได้ในที่สุด

Sell Me 1 Day

4,900

บาท

ราคาปกติ

7,450฿

SAVE 2,550 ฿ !

Sell Me 2 Day

9,800

บาท

ราคาปกติ

14,900฿

SAVE 5,100 ฿ !

ราคาพิเศษ Early Bird จะหมดใน

Days
Hours
Minutes
Seconds