ที่ปรึกษาการตลาด | Ninepolthep

NinePolthep

ที่สุดของการ ‘ปิดการขาย’ คือการ ‘พิชิตใจลูกค้า’
คอร์สที่ครบเครื่องเรื่องของ sales โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการขายกว่า 15 ปี จะทำให้คุณหาจุด PainPoint ของลูกค้า และมากไปกว่าการปิดการขายคือการสามารถพิชิตใจลูกค้า

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?

เจ้าของกิจการ

หัวหน้าพนักงานขาย

พนักงานขาย

ผู้จัดการทีมงานขาย

ผู้บริหารองค์กรธุรกิจ

เนื้อหาบรรยายหลักสูตร


ปัญหาหลักของนักขายคือ ไม่สามารถเข้าใจจุด Pain points ของลูกค้าได้ พยายามเสนอขายสินค้ามากไปจนกลายเป็นการยัดเยียด จะดีกว่าไหม ถ้าปัญหาเหล่านั้นได้ถูกแก้ไขอย่างถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ ? เพราะการขายไม่ใช่แค่ต้อง ‘ปิดการขาย’ แต่คือการทำให้ปัญหาของลูกค้าได้รับการแก้ไขและทำให้สร้างความประทับใจหรือที่เรียกว่า ‘พิชิตใจลูกค้า’ นั้นเอง

เราจึงสร้างหลักสูตรที่อบรมพัฒนาทักษะการขายแบบที่ปรึกษา ที่จะช่วยเสริมสร้างให้เป็น "นักแก้ปัญหา" มากกว่าแค่ "นักขาย" ลงลึกถึงปัญหาหลักในการขายของคุณ และยังมี Workshop เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยเริ่มตั้งแต่การ "สร้างทัศนคติ" ของการเป็นที่ปรึกษาการขาย การเตรียมตัวก่อนเข้าพบลูกค้า บุคลิกภาพ การแสดงออกทางสีหน้าและท่าทาง แนวความคิดที่มีต่อลูกค้า อีกทั้งยังได้ฝึกฝนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับมือกับการปฏิเสธ หรือปัญหาที่การขึ้นในระหว่างการขาย และยังเปิดโอกาสให้สามารถซักถามภายในคลาสกับวิทยากรอีกด้วย หลักสูตร “Sell Me If You Can : ขายให้ได้ถ้า...(นาย) แน่จริง” จึงเป็นหลักสูตรที่จะทําให้ผู้เข้าร่วมอบรมนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเป็นนักขายแบบที่ปรึกษาได้ดียิ่งขึ้น ที่ถือเป็นสินสำคัญที่ไม่ใช่แค่สำหรับเรื่องการขายเท่านั้น และยังสำคัญต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันของคุณด้วยเช่นกัน

รายละเอียดเนื้อ หาของหลักสูตร

01

วิธีคิด (Mindset)

– การตั้งเป้าหมาย (Goal)
– ทําให้ลูกค้าโชคดีที่เจอเรา (Gratitude)
– ขายแบบคุณหมอ
– รู้เรื่องรอบตัว
– ประสาทสัมผัส
– Thinking Hats
– ความอ่อนน้อมถ่อมตน (Humble)
– การไม่ยอมแพ้ (Resilience)
– ความสม่ำเสมอ (Consistency)

02

วิธีการ

– เข้าใจในตัวสินค้าและการบริการ (Company)
– เข้าใจลูกค้า (Consumer)
– เข้าใจคู่แข่ง (Competitor)
– การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าพบลูกค้า
– การถามเพื่อเก็บข้อมูล
– การนําเสนอสินค้าด้วย F A B

03

Workshop

– พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยเริ่มตั้งแต่การสร้างทัศนคติของการเป็นที่ปรึกษาการขาย
– การเตรียมตัวก่อนเข้าพบลูกค้า
– บุคลิกภาพ
– การแสดงออกทางสีหน้าและท่าทาง
– แนวความคิดที่มีต่อลูกค้า
– การรับมือกับการปฏิเสธ หรือปัญหาที่การขึ้นในระหว่างการขาย
– เปิดโอกาสให้สามารถซักถามภายในคลาสกับวิทยากร

ความคิดเห็นของผู้เรียน...

“ไม่เคยมานั่งดูรายละเอียดเรื่องการขายเลย
ทำให้ต้องกลับไปทำและปรับปรุงพนักงานที่มีอยู่

นำเรื่องจริงมาถ่ายทอดให้เราเข้าใจ
ทำให้เห็นภาพว่าจะนำไปใช้ได้อย่างไร

เหมาะกับทุกๆคนและทุกๆธุรกิจ
เพราะทุกๆธุรกิจจะต้องใช้การขาย”

พญ.อัญธิกา ทิพรักษ์ (หมออิ๋ว)

เจ้าของธุรกิจคลินิกเสริมความงาม

“สอนให้เราปรับ Mindset ไม่ใช่ที่มีต่อมุมของลูกค้าแต่ปรับที่ตัวเราด้วย
ครูนายใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆ”

ธุวพร ศรีธง

Marketing

“ไม่มีเวลาไหมที่ทำให้รู้สึกว่าเสียเปล่า ชอบทุกหัวข้อที่สอน สนุกมาก ทำใรู้สึกไม่ง่วง ได้พัฒนาตัวเอง การมาเรียนคอร์สนี้ทำให้เราได้กลับไปมองตัวเองว่าเรานั้นพลาดในสิ่งใด “

ธัญย์จิรา พรประภาพูลศิริ

Content Creator

“อยากให้ลองมาฟังดู เพราะแนวคิดของการขายมีกว้างกว่าที่เราคิดไว้ หากได้มาลองฟังแล้วทำให้เข้าใจลูกค้าได้มากขึ้น”

ลินลิตา กมลอัครศิลป์

คำถามที่พบบ่อย

SELL ME IF YOU CAN เป็นคอร์สที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจที่ต้องมีนักขายเป็นการเสริมสร้างพัฒนาให้กับบุคลกรหรือตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นในด้านการขายโดยให้คุณได้เรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงด้านการขายกว่า 15 ปี

SELL ME IF YOU CAN เป็นคอร์สสอนสด ผู้เรียนสามารถพูดคุย หรือสอบถามกับผู้สอนได้โดยตรง

เพื่อให้ผู้ที่อยากจะเรียนสามารถเลือกรูปแบบที่ตัวเองได้ โดย SELL ME IF YOU CAN 1 Day เป็นการสอนในเรื่อง ทฤษฎี ส่วน SELL ME IF YOU CAN 2 Day จะเพิ่ม Workshop เข้าไปในวันที่ 2

หากเรียนแล้วไม่พอใจ ไม่เห็นผล ใช้จริงไม่ได้ ยินดีคืนเงิน 100% !!

Sell Me 1 Day

5,950 บาท / Early bird 2,975 บาท
 • การตั้งเป้าหมาย (Goal)
 • ทำให้ลูกค้าโชคดีที่เจอเรา (Gratitude)
 • ขายแบบคุณหมอ
 • 4 รู้เรื่องรอบตัว
 • 5 ประสาทสัมผัส
 • 6 Thinking Hats
 • ความอ่อนน้อมถ่อมตน (Humble)
 • การไม่ยอมแพ้ (Resilience)
 • ความสม่ำเสมอ (Consistency)
 • เข้าใจในตัวสินค้าและบริการ (Company)
 • เข้าใจลูกค้า (Consumer)
 • การเตรียมตัวความพร้อมก่อนเข้าพบลูกค้า
 • การถามเพื่อเก็บข้อมูล
 • การนำเสนอสินค้าด้วย F A B
 • การรับมือคำปฏิเสธ
 • ปิดการขาย
 • ติดตามลูกค้า
 • Mini Workshop การนำเสนอสินค้าด้วยเทคนิค F A B
 • Workshop การถามเพื่อเก็บข้อมูลลูกค้า
 • Workshop การนำเสนอสินค้าด้วยเทคนิค F A B
 • Workshop การรับมือคำปฏิเสธ
 • Workshop การปิดการขาย

Sell Me 1 Day

จำนวนที่นั่ง 30-40 ที่นั่ง
ราคาเต็ม 5,950 บาท
ราคาSuper early bird 2,975 บาท

Sell Me 2 Days

8,950 บาท / Early bird 4,475 บาท
 • การตั้งเป้าหมาย (Goal)
 • ทำให้ลูกค้าโชคดีที่เจอเรา (Gratitude)
 • ขายแบบคุณหมอ
 • 4 รู้เรื่องรอบตัว
 • 5 ประสาทสัมผัส
 • 6 Thinking Hats
 • ความอ่อนน้อมถ่อมตน (Humble)
 • การไม่ยอมแพ้ (Resilience)
 • ความสม่ำเสมอ (Consistency)
 • เข้าใจในตัวสินค้าและบริการ (Company)
 • เข้าใจลูกค้า (Consumer)
 • การเตรียมตัวความพร้อมก่อนเข้าพบลูกค้า
 • การถามเพื่อเก็บข้อมูล
 • การนำเสนอสินค้าด้วย F A B
 • การรับมือคำปฏิเสธ
 • ปิดการขาย
 • ติดตามลูกค้า
 • Mini Workshop การนำเสนอสินค้าด้วยเทคนิค F A B
 • Workshop การถามเพื่อเก็บข้อมูลลูกค้า
 • Workshop การนำเสนอสินค้าด้วยเทคนิค F A B
 • Workshop การรับมือคำปฏิเสธ
 • Workshop การปิดการขาย

Sell Me 2 Days

จำนวนที่นั่ง 8 ที่นั่ง
ราคาเต็ม 8,950 บาท
ราคาSuper early bird 4,475 บาท

ราคาพิเศษ super early bird จะหมดใน

 • 00Days
 • 00Hours
 • 00Mins
 • 00Secs

ลงทะเบียนวันนี้ รับส่วนลด พิเศษทันที 10% ด่วน ! จำนวนจำกัด