คอร์สอบรม Business Model Canvas

"เครื่องมือวางแผนธุรกิจ"ที่หลายคนมองข้าม

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวม ของธุรกิจความ วิเคราะห์การตลาด รู้จุดแข็ง ปิดจุดอ่อน สร้างกลยุธท์ธุรกิจที่ให้ผลลัพธ์ได้จริง และ ยั่งยืน

Business Model Canvas คืออะไร ?

Business Model Canvas (BMC) คือเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่น ที่สามารถใช้ได้กับธุรกิจทุกขนาด และ หลากหลายอุตสาหกรรม ออกแบบมาเพื่อให้บุคลากรทุกคนคิดและเห็นภาพรวมขององค์กรในทิศทางเดียวกัน และสามารถระบุปัญหาหรือความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้แต่ละฝ่ายทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนําไปสู่กลไกการขับเคลื่อนองค์กรที่ตรงตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ รวมถึงการสร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดีในหมู่พนักงานที่ทำหน้าที่ต่างกันเพื่อให้องค์กรพัฒนากลยุทธ์สําหรับการเติบโตได้อย่างยั่งยืน

โมเดลทางธุรกิจ

แบบจำลองทางธุรกิจ

รูปแบบธุรกิจ

ตัวช่วยผู้บริหารให้มองเห็นแนวทางการดำเนินธุรกิจ

โมเดลทางธุรกิจ

แบบจำลองทางธุรกิจ

รูปแบบธุรกิจ

ตัวช่วยผู้บริหารให้มองเห็น

แนวทางการดำเนินธุรกิจ

ท่านใช้เครื่องมือใด? ในการวางแผนเพื่อสร้างอนาคตให้ธุรกิจ

Business Model

Business Model Canvas (BMC) สามารถช่วยให้คุณตอบคำถามสำคัญกับธุรกิจของคุณ 6 เรื่อง คือ

WHO

ใครคือลูกค้าที่เราจะส่งมอบสินค้าหรือบริการ ?

WHAT

บริษัทจะพัฒนาสินค้าหรือบริการอะไรต่อในอนาคต ?

WHERE

สนามแข่งขันของเราอยู่ที่ไหน ?

WHEN

ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับแผนการตลาดที่ต่างกันไป ?

HOW

ทำอย่างไรให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้ ?

WHY

ลูกค้าต้องซื้อสินค้า/บริการของเรา ?

ทำไมธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับการวางแผน

Business Model Canvas ?

การมีสินค้าหรือบริการที่ดีอย่าง เดียวอาจยังไม่เพียงพอต่อธุรกิจ

ความเสี่ยงของปัจจัยภายนอก ที่มาจากคู่แข่ง เทคโนโลยี หรือพฤติกรรมผู้บริโภคที่เจ้าของธุรกิจไม่สามารถควบคุมได้

จุดชนะของการทำธุรกิจท่านควรอยู่บนจุดใด? รู้จักตัวเอง รู้จักคู่แข่ง รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง

หลักสูตร และแนวคิดหลักสูตร

ทำไมต้องอบรม"The Canvas Extra"
By NinePolthep ?

หลักสูตร The Canvas Extra สอนการใช้ “Business Model Canvas” หรือที่เรียกกันว่า “BMC

“BMC” เป็นแม่แบบโมเดลธุรกิจ เปHนเครื่องมือทางธุรกิจ ที่สามารถช่วยธุรกิจคุณได้ดังนี้
ออกแบบกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
หาแนวทางในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ
สร้างแผนธุรกิจและแผนการตลาด
วิเคราะห์จุดเเข็ง ปิดจุดอ่อนภายในธุรกิจ
ตีกรอบแนวคิด ล็อคจุดโฟกัส เพื่อให้เห็นภาพธุรกิจตนเองชัดขึ้น รวมถึงด้านที่ไม่ถนัด
การเข้าใจ เข้าถึงธุรกิจของตนเองอย่างแท้จริง

เนื่องจากหลักสูตรมีชื่อว่า The Canvas Extra จะไม่ได้สอนเพียงการอธิบายและการเติมข้อมูล
ลงตาราง 9 ช่อง BMC โดยเนื้อหาจะเป็นการสอนให้เข้าใจ ตลอดชีพ ไม่ต้องท่องจำและสามารถใช้ในการดำเนินธุรกิจได้จริง รวมถึงการประยุกต์ BMC ในแต่ละช่องเข้ากับเครื่องมือทางธุรกิจ
(Business Tools) อื่นๆ ดังนี้

KEY TRENDS

1. Technology 2. Regulatory 3. Societal & Cultural 4. Socialeconomic

MARKET FORCES

1. Market Segments 2. Needs & Demands 3. Market Issues 4. Switching Costs 5. Revenue Attractiveness

Macro Econimic Forces

1. Global Market Conditions 2. Capital Markets 3. Commodities & Other Resources 4.Economic Infrastructure

Industry Forces

1. Stakeholders 2. Suppliers 3. Competing Services 4. Potential Competitors

นอกจากนี้ การอบรม มีการให้ทำ Workshop ลงมือ ทำจริง สอนเพื่อให้ ทำเป็น หรือที่เรียกกันว่า และเป็นโอกาสที่ดีที่ได้แลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจ สานสัมพันธ์ เติมคอนเนคชั่น กับเพื่อนในชั้นเรียน 

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?

เจ้าของธุรกิจ SME / สตาร์ทอัพ

นักการตลาด

ผู้บริหารองค์กรฝ่ายต่างๆ เช่นฝ่ายบุคคล ฝ่ายการผลิต เป็นต้น

เจ้าของธุรกิจ ที่กำลังเผชิญเหตุการณ์เหล่านี้

1. ธุรกิจขนาดเล็ก ที่ขาดไอเดียในการวางแผนธุรกิจ หรือพึ่งทำธุรกิจไม่นาน 2.องการเข้าใจธุรกิจในส่วนที่ไม่ถนัดและ 3. ธุรกิจขายได้ปกติ ดำเนินการปกติ แต่ไม่โตสักที 4. อยากเข้าใจธุรกิจตัวเองอย่างแท้จริง 5. ต้องการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ลงคอร์ส "The Canvas Extra"แล้วท่านจะได้อะไร นำไปใช้ได้อย่างไร ?

บรรยากาศคลาสเรียน

ลงทะเบียนเรียน

ปรึกษาธุรกิจกับ NinePolthep

ลงทะเบียนตอนนี้

รับส่วนลดพิเศษ 1,000 บาท

ราคาพิเศษ Early Bird จะหมดใน

Days
Hours
Minutes
Seconds
หมดเขตราคาพิเศษแล้ว

SCAN THE QR CODE TO CONTACT

เปิดแอพ LINE ของคุณแล้วใช้ตัวอ่านคิวอาร์โค้ดในแอพ

COPYRIGHT 2023 © NINEPOLTHEP.COM