คุณล่ะครับ...เชื่อเหมือนกันไหม ?

ผมเชื่อในเรื่องการสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืน...

ที่ปรึกษาการตลาด Nine Polthep

ในช่วงชีวิตคนเรา…บ้าน คือ หนึ่งในสินค้าที่ ราคาสูงที่สุด ในชีวิตคนหนึ่งคนจะซื้อเพื่อครอบครองเป็นเจ้าของได้ ทำให้กระบวนการในการตัดสินใจซื้อ จึงต้องมีการหาข้อมูล คิดตัดสินใจ ที่ค่อนข้างมากกว่า เมื่อเทียบกับสินค้าประเภทอื่นๆ ประกอบกับสถานการณ์การแข่งขันกันในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน การพูดถึงเพียงแค่คุณสมบัติหรือราคาของอสังหาริมทรัพย์อาจไม่เพียงพอต่อการปิดการขายอีกต่อไป นักขายทุกท่านต้องพยายามพัฒนาตัวเองไปให้ไกลกว่าแค่การใช้วิธีการขายแบบเดิมๆ หนึ่งในวิธีที่กำลังมาแรงและได้รับการยอมรับว่าได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจคือการขายแบบ “ที่ปรึกษา” ซึ่งการขายแบบให้คำปรึกษานั้นเกี่ยวกับการเจาะลึก ค้นหา เข้าใจความต้องการหรือปัญหาที่แท้จริงของลูกค้า และนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์ โดยวิธีการที่จะทำให้คุณได้เข้าใจและค้นหาความต้องการ/ปัญหาของลูกค้า ตลอดจนสามารถปิดการขายได้ในที่สุด

 

โดยกระบวนการ การพัฒนาทักษะเพื่อเป็น ที่ปรึกษาการขายนั้น สามารถเริ่มได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้…

 

1. ทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้า

 

การเข้าใจปัญหาและความต้องการของลูกค้าถือเป็นจุดเริ่มต้นของการขายแบบที่ปรึกษา การค้นหาวัตถุประสงค์ของการซื้ออสังหาริมทรัพย์ งบประมาณ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น เป็นสิ่งสำคัญ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้หากเราสามารถค้นหาเจอได้ ก็จะสามารถนำมาใช้เพื่อปรับแต่งการขายให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายได้ ซึ่งการเข้าใจปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นขั้นแรกในการได้รับความไว้วางใจและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า

 

2. ถามคำถามที่เหมาะสม

 

คำถามที่เหล่านักขายใช้ถามลูกค้า สามารถกำหนดความสำเร็จของการขายได้ ตัวอย่างเช่น การถาม “คำถามปลายเปิด” (Open-Ended Questions) และ “ถามให้อีกฝ่ายเล่าเรื่อง” เพิ่มโอกาสในการค้นพบความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้ นักขายแบบที่ปรึกษาต้องตระหนักถึงความสำคัญของการถาม และจับ “Keyword” จากคำตอบของลูกค้าเพื่อให้ทำความเข้าใจเป้าหมาย ความต้องการ และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้

 

3.นำเสนอขายด้วยคุณค่า (Value)

 

การจะเป็นที่ปรึกษาการขายที่ดีนั้น ไม่ควรเริ่มต้นด้วยการนำเสนอคุณสมบัติของสินค้า (Feature) เพราะนั่นเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของ “ผู้ขาย” แต่ควรเริ่มต้นการพูดถึงคุณค่าที่เหมาะสม (Value) และตรงความต้องการของ “ผู้ซื้อ” หรือลูกค้าของเราก่อน  พยายามชี้ให้ลูกค้าเห็นถึงมุมมองที่หากลูกค้าแก้ไขหรือปรับปรุงตามคำแนะนำแล้วสุดท้ายชีวิตหรือธุรกิจของลูกค้าจะดีขึ้นอย่างไร เพื่อทำให้ลูกค้าเห็นถึงความกระตือรือร้นและเต็มใจที่จะช่วยพวกเขาในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการ

 

4. สร้างความสัมพันธ์

 

การสร้างความสัมพันธ์ถือเป็นสิ่งสำคัญในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย กระบวนการสร้างความสัมพันธ์และการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า ที่ปรึกษาการขายที่ดี ควรพยายามสร้างความไว้วางใจและมิตรภาพกับลูกค้า ตลอดจนการเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้า เพื่อให้นักการตลาดนำมาสร้างการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relations Marketing) ช่วยสร้างมูลค่าให้กับแบรนด์และธุรกิจในระยะยาว สามารถนำไปสู่การขายและการบอกต่อจากลูกค้าเก่าได้

 

5. ให้บริการหลังการขาย

 

การให้บริการหลังการขาย ไม่ว่าจะเป็นการติดตามตอบคำถามที่ค้างคาใจของลูกค้า หรือการจัดการกับข้อติชม หรือแม้กระทั่งการให้คำแนะนำในการตกแต่งบ้าน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับการขายได้เป็นอย่างดี เพราะจะช่วยให้ลูกค้าเชื่อมั่นและมั่นใจว่าพวกเขาจะได้รับการดูแลหรือช่วยแก้ไขปัญหาในภายหลังได้อีกหากต้องการกลับมาใช้บริการอีกครั้งในอนาคตได้

 

โดยสรุป การใช้ทักษะ “การขายแบบที่ปรึกษา” สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ควรเปลี่ยนวิธีการขายแบบดั้งเดิมไปสู่แนวทางการมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าและสร้างคุณค่าให้กับสินค้า/บริการผ่านการให้คำปรึกษาที่มาจากตัวผู้ขาย การถามคำถามและทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงการพูดถึงราคาและคุณสมบัติเท่านั้นแต่ต้องเน้นไปที่คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับจากการซื้อสินค้าและบริการ การสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนจำเป็นต้องใช้เวลาและความพยายาม แต่หากคุณทำอย่างถูกวิธีการขายแบบการให้คำปรึกษาจะช่วยให้คุณมีลูกค้าประจำอย่างต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มโอกาสในการเจอลูกค้าใหม่จากการแนะนำจากลูกค้าเดิม ซึ่งหากคุณปรับใช้เทคนิคการขายแบบให้คำปรึกษาเข้ากับแนวทางการขายของคุณอย่างเหมาะสมก็จะช่วยยกระดับการขายของให้ไปได้ไกลมากกว่าที่เคยได้้อย่างแน่นอน

Nine Polthep

Nine Polthep

2,895

พวกเราใช้ความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ช่วยลูกค้าพัฒนาธุรกิจ การตลาด ในฐานะที่ปรึกษาและเพื่อนร่วมทาง

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

เพราะว่า "บ้าน" คือหนึ่งในสินค้าที่ราคาสูงที่สุดในชีวิตคนหนึ่งคนจะซื้อเพื่อครอบครองเป็นเจ้าของได้ ทำให้กระบวนการในการตัดสินใจซื้อค่อนข้างยุ่งยาก และมากกว่าสินค้าประเภทอื่น
.
นักขายที่ดี จึงต้องไม่ใช่เพียงผู้ที่ให้ข้อมูลสินค้าได้เท่านั้น แต่จะต้องเป็น "ที่ปรึกษา" ที่ต้องฟังให้เข้าใจถึงความต้องการหรือปัญหาที่แท้จริงของลูกค้า และนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์ให้แก่ลูกค้าได้ในที่สุด...
.
ผมขอขอบคุณ NC Group ที่ให้เกียรติเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอแนวคิดและวิธีการดีๆ รวมถึงขอขอบคุณผู้เรียนทุกท่านที่ตั้งใจและเต็มที่ตลอดทั้งวัน หวังว่าทุกท่านจะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาทักษะการขายให้ก้าวกระโดดไปอีกขั้นด้วยกันนะครับ😊
__________________________________________
📍สอบถามข้อมูลหลักสูตรและติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
LINE Official : @ninpolthep หรือคลิกเพิ่มเพื่อน > lin.ee/R6YheKz
TikTok, Instagram, Youtube : Nine Polthep
Tel : 092-969-9990 (คุณฟุกค์)
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ninepolthep.com

.
#NinePolthep #NCGroup #NCHappyHome #consultativeselling #หลักสูตรที่ปรึกษาการขาย #ขายแบบไม่ขาย #sustainablesuccess
... See MoreSee Less

1 week ago
เพราะว่า บ้าน คือหนึ่งในสินค้าที่ราคาสูงที่สุดในชีวิตคนหนึ่งคนจะซื้อเพื่อครอบครองเป็นเจ้าของได้ ทำให้กระบวนการในการตัดสินใจซื้อค่อนข้างยุ่งยาก และมากกว่าสินค้าประเภทอื่น
.
นักขายที่ดี จึงต้องไม่ใช่เพียงผู้ที่ให้ข้อมูลสินค้าได้เท่านั้น แต่จะต้องเป็น ที่ปรึกษา ที่ต้องฟังให้เข้าใจถึงความต้องการหรือปัญหาที่แท้จริงของลูกค้า และนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์ให้แก่ลูกค้าได้ในที่สุด...
.
ผมขอขอบคุณ NC Group ที่ให้เกียรติเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอแนวคิดและวิธีการดีๆ รวมถึงขอขอบคุณผู้เรียนทุกท่านที่ตั้งใจและเต็มที่ตลอดทั้งวัน หวังว่าทุกท่านจะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาทักษะการขายให้ก้าวกระโดดไปอีกขั้นด้วยกันนะครับ😊
__________________________________________
📍สอบถามข้อมูลหลักสูตรและติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
LINE Official : @ninpolthep หรือคลิกเพิ่มเพื่อน > https://lin.ee/R6YheKz
TikTok, Instagram, Youtube : Nine Polthep
Tel : 092-969-9990 (คุณฟุกค์)
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ninepolthep.com
.
#NinePolthep #NCGroup #NCHappyHome #consultativeselling #หลักสูตรที่ปรึกษาการขาย #ขายแบบไม่ขาย #sustainablesuccessImage attachmentImage attachment+1Image attachment

Ads ปัง แต่เซลล์ทำพัง เพราะพูดไม่เป็น ⁉️
.
📣หากธุรกิจของคุณกำลังประสบกับปัญหาเหล่านี้อยู่...
💢ลูกค้าทักแชทมา แต่ปิดการขายไม่ได้สักที
💢เสนอขายเท่าไร ลูกค้าก็ไม่สนใจ
💢ลูกค้าไม่เห็นคุณค่า ทำให้เป็นขาประจำไม่ได้สักราย
💢ท้อ กดดัน ขายแทบตาย ดันไม่คุ้มค่า Ads ที่เสียไป
.
จะดีกว่าไหม ? ถ้าเราช่วยให้คุณใช้งบการตลาดได้คุ้มค่ากว่าที่เคย 🔥
เปลี่ยน “Leads” ให้เป็น “Sales” ด้วยหลักสูตร Sell Me If You Can ขายให้ได้...ถ้า(นาย)แน่จริง
✅ อัดแน่นเนื้อหาจากประสบการณ์ตรงของครูผู้สอน
✅ พร้อม Workshop ที่ได้คำแนะนำดีๆจากครูผู้สอนที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง
✅ Certificate รับรองหลักสูตรการอบรมจากสถาบันหลังเรียนจบ
✅ หลักสูตรที่ช่วยยกระดับ “การขาย” ให้เป็นการเล่าเรื่องที่จะทำให้ลูกค้า “ประทับใจ” มากกว่าที่เคยเป็นมา

#เปลี่ยนความอยากขายให้เป็นลูกค้าอยากซื้อ
.
เรียนแล้วได้อะไร💡
🔹เข้าใจความต้องการซื้อของลูกค้า มากกว่าความต้องการขายของตนเอง
🔹การหาข้อเท็จจริงของลูกค้า วินิจฉัยความต้องการก่อนจะนำเสนอขายสินค้า
🔹การรู้กว้าง ที่จะสามารถตอบคำถาม และให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในปัญหาต่างๆ
🔹การดูแลและการให้บริการด้านระยะเวลาตัดสินใจการซื้อไปจนถึงการติดตามความต้องการของลูกค้า
🔹วิธีการรับมือเมื่อถูกลูกค้าปฏิเสธต่อหน้า จะทำยังไงให้เราเดินหน้าขายต่อได้
.................................……………..

📣พิเศษลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้❗️

รอบเดือนมกราคม
🗓วันที่ 16 และ 23 ม.ค. 67
⏰ เวลา : 09.00-16.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)

รอบเดือนกุมภาพันธ์
🗓วันที่ 20 และ 27 ก.พ. 67
⏰ เวลา : 09.00-16.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)

รอบเดือนมีนาคม
🗓วันที่ 19 และ 26 มี.ค. 67
⏰ เวลา : 09.00-16.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)

.................................……………..

🟡 1 วัน Successful Consultant
วิธีคิดของการขายแบบที่ปรึกษา วิเคราะห์ตนเอง ลูกค้า และคู่แข่ง เพื่อค้นหา Wining zone สู่การนำเสนอขายสินค้าและบริการด้วยเทคนิค FAB
- ปกติราคา 7,450 บาท
- ราคาพิเศษ 4,900 บาท (เมื่อชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด)

🟡 2 วัน Successful Consultant & Successful Sales Person
ทบทวนฝึกฝนเนื้อหาที่เรียนไปวันแรกผ่านการทำ Workshop, Role play จากนั้นเรียนเพิ่มเติมในส่วนของการปิดการขาย และการรับมือกับข้อโต้แย้ง (*หมายเหตุ : รับเฉพาะผู้ที่ลงเรียนวันแรก มาก่อนแล้วเท่านั้น)
- ปกติราคา 14,900 บาท
- ราคาพิเศษ 9,800 บาท (เมื่อชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด)

‼️รับจำนวนจำกัดทักแชทเลย‼️
___________________________________

📍ลงทะเบียนเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
LINE Official : @ninepolthep
หรือคลิก lin.ee/R6YheKz
โทร : 092-969-9990 (คุณฟุกค์)
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ninepolthep.com/sell-me-if-you-can/
.
#NinePolthep #SellMeIfYouCan #ทักษะการขาย #หลักสูตรการขาย #หลักสูตรการขายแบบที่ปรึกษา #การขายแบบที่ปรึกษา #พูดไม่เก่งแต่ขายเก่ง #sustainablesuccess
... See MoreSee Less

1 week ago
Ads ปัง แต่เซลล์ทำพัง เพราะพูดไม่เป็น ⁉️
.
📣หากธุรกิจของคุณกำลังประสบกับปัญหาเหล่านี้อยู่...
💢ลูกค้าทักแชทมา แต่ปิดการขายไม่ได้สักที
💢เสนอขายเท่าไร ลูกค้าก็ไม่สนใจ 
💢ลูกค้าไม่เห็นคุณค่า ทำให้เป็นขาประจำไม่ได้สักราย
💢ท้อ กดดัน ขายแทบตาย ดันไม่คุ้มค่า Ads ที่เสียไป
.
จะดีกว่าไหม ? ถ้าเราช่วยให้คุณใช้งบการตลาดได้คุ้มค่ากว่าที่เคย 🔥
เปลี่ยน “Leads” ให้เป็น “Sales” ด้วยหลักสูตร  Sell Me If You Can ขายให้ได้...ถ้า(นาย)แน่จริง 
✅ อัดแน่นเนื้อหาจากประสบการณ์ตรงของครูผู้สอน
✅ พร้อม Workshop ที่ได้คำแนะนำดีๆจากครูผู้สอนที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง
✅ Certificate รับรองหลักสูตรการอบรมจากสถาบันหลังเรียนจบ
✅ หลักสูตรที่ช่วยยกระดับ “การขาย” ให้เป็นการเล่าเรื่องที่จะทำให้ลูกค้า “ประทับใจ” มากกว่าที่เคยเป็นมา
#เปลี่ยนความอยากขายให้เป็นลูกค้าอยากซื้อ
.
เรียนแล้วได้อะไร💡
🔹เข้าใจความต้องการซื้อของลูกค้า มากกว่าความต้องการขายของตนเอง
🔹การหาข้อเท็จจริงของลูกค้า วินิจฉัยความต้องการก่อนจะนำเสนอขายสินค้า
🔹การรู้กว้าง ที่จะสามารถตอบคำถาม และให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในปัญหาต่างๆ
🔹การดูแลและการให้บริการด้านระยะเวลาตัดสินใจการซื้อไปจนถึงการติดตามความต้องการของลูกค้า
🔹วิธีการรับมือเมื่อถูกลูกค้าปฏิเสธต่อหน้า จะทำยังไงให้เราเดินหน้าขายต่อได้
.................................……………..
📣พิเศษลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้❗️
รอบเดือนมกราคม
🗓วันที่ 16 และ 23 ม.ค. 67
⏰ เวลา : 09.00-16.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)
รอบเดือนกุมภาพันธ์
🗓วันที่ 20 และ 27 ก.พ. 67
⏰ เวลา : 09.00-16.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)
รอบเดือนมีนาคม
🗓วันที่ 19 และ 26 มี.ค. 67
⏰ เวลา : 09.00-16.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)
.................................……………..
🟡 1 วัน Successful Consultant
วิธีคิดของการขายแบบที่ปรึกษา วิเคราะห์ตนเอง ลูกค้า และคู่แข่ง เพื่อค้นหา Wining zone สู่การนำเสนอขายสินค้าและบริการด้วยเทคนิค FAB
- ปกติราคา 7,450 บาท
- ราคาพิเศษ 4,900 บาท (เมื่อชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด)
🟡 2 วัน Successful Consultant & Successful Sales Person 
ทบทวนฝึกฝนเนื้อหาที่เรียนไปวันแรกผ่านการทำ Workshop, Role play จากนั้นเรียนเพิ่มเติมในส่วนของการปิดการขาย และการรับมือกับข้อโต้แย้ง (*หมายเหตุ : รับเฉพาะผู้ที่ลงเรียนวันแรก มาก่อนแล้วเท่านั้น)
- ปกติราคา 14,900 บาท
- ราคาพิเศษ 9,800 บาท (เมื่อชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด)
‼️รับจำนวนจำกัดทักแชทเลย‼️
___________________________________
📍ลงทะเบียนเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
LINE Official : @ninepolthep
หรือคลิก https://lin.ee/R6YheKz
โทร : 092-969-9990 (คุณฟุกค์)
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ninepolthep.com/sell-me-if-you-can/
.
#NinePolthep #SellMeIfYouCan #ทักษะการขาย #หลักสูตรการขาย #หลักสูตรการขายแบบที่ปรึกษา #การขายแบบที่ปรึกษา #พูดไม่เก่งแต่ขายเก่ง #sustainablesuccessImage attachmentImage attachment+1Image attachment

มองไปที่ ศก. ปีหน้าแล้วบริษัทอยากเทรนนิ่ง เซลล์เรื่องอะไรกันบ้างครับ ? ... See MoreSee Less

2 weeks ago

4 CommentsComment on Facebook

เซลล์มีอิฟยูแคนครับ

Sales script ที่ไม่สามารถ create prompt chatgpt ได้ค่า😆

อยากให้เซลล์ขยันกว่านี้ ค่า

สอนบุคคล​ในองค์​กรทุกระดับชั้น โดยเฉพาะเซลล์​ ให้เข้าใจและใช้​ Ai​ได้อย่างวัดผลได้ นายทำได้... รอลงเรียนเลยย...

เปลี่ยนจากเรื่องของ “ผู้ขาย” ให้เป็นเรื่องของ “ผู้ซื้อ” ให้ยอดขายปังตลอดปี🎉
.
ไปกับหลักสูตรพัฒนาทักษะที่ปรึกษาการขาย Sell Me If You Can ขายให้ได้...ถ้า(นาย)แน่จริง
.
หลักสูตรที่ช่วยเปลี่ยน “ความอยากขาย” ให้เป็น “ลูกค้าอยากซื้อ” ที่อัดแน่นเนื้อหาจากประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญด้านการขายมากกว่า 15 ปี พร้อม Intensive Workshop ที่ได้คำแนะนำและปรับแก้เป็นรายบุคคลจากผู้สอนที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง
.
✅ อัดแน่นเนื้อหาจากประสบการณ์ตรงของครูผู้สอน
✅ พร้อม Workshop ที่ได้คำแนะนำดีๆจากครูผู้สอนที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง
✅ Certificate รับรองหลักสูตรการอบรมจากสถาบันหลังเรียนจบ (กรณีลงเรียนครบหลักสูตร 2 วันเต็ม)
✅ หลักสูตรที่ช่วยยกระดับ “การขาย” ให้เป็นการเล่าเรื่องที่จะทำให้ลูกค้า “ประทับใจ” มากกว่าที่เคยเป็นมา
.
เรียนแล้วได้อะไร💡
🔹เข้าใจความต้องการซื้อของลูกค้า มากกว่าความต้องการขายของตนเอง
🔹การหาข้อเท็จจริงของลูกค้า วินิจฉัยความต้องการก่อนจะนำเสนอขายสินค้า
🔹การรู้กว้าง ที่จะสามารถตอบคำถาม และให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในปัญหาต่างๆ
🔹การดูแลและการให้บริการด้านระยะเวลาตัดสินใจการซื้อไปจนถึงการติดตามความต้องการของลูกค้า
🔹วิธีการรับมือเมื่อถูกลูกค้าปฏิเสธต่อหน้า จะทำยังไงให้เราเดินหน้าขายต่อได้
.
ลงทุนกับการพัฒนาตนเองด้วยหลักสูตรของเราครั้งนี้
เพื่อสร้างยอดขายให้กับธุรกิจของคุณอย่างมั่นคงแข็งแรงตลอดไป💪🏻

.................................……………..
📣Sell Me If You Can รอบสุดท้ายของปี 2566

🗓รอบวันที่ 14 พ.ย. และ 21 พ.ย. 66
⏰ เวลา : 09.00-16.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)

.................................……………..
📣พิเศษลงทะเบียนล่วงหน้าปี 2567 ได้แล้ววันนี้❗️

รอบเดือนมกราคม
🗓วันที่ 16 และ 23 ม.ค. 67
⏰ เวลา : 09.00-16.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)

รอบเดือนกุมภาพันธ์
🗓วันที่ 20 และ 27 ก.พ. 67
⏰ เวลา : 09.00-16.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)

รอบเดือนมีนาคม
🗓วันที่ 19 และ 26 มี.ค. 67
⏰ เวลา : 09.00-16.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น.)

.................................……………..
🟡 1 วัน Successful Consultant
วิธีคิดของการขายแบบที่ปรึกษา วิเคราะห์ตนเอง ลูกค้า และคู่แข่ง เพื่อค้นหา Wining zone สู่การนำเสนอขายสินค้าและบริการด้วยเทคนิค FAB
- ปกติราคา 7,450 บาท
- ราคาพิเศษ 4,900 บาท (เมื่อชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด)

🟡 2 วัน Successful Consultant & Successful Sales Person
ทบทวนฝึกฝนเนื้อหาที่เรียนไปวันแรกผ่านการทำ Workshop, Role play จากนั้นเรียนเพิ่มเติมในส่วนของการปิดการขาย และการรับมือกับข้อโต้แย้ง (*หมายเหตุ : รับเฉพาะผู้ที่ลงเรียนวันแรก มาก่อนแล้วเท่านั้น)
- ปกติราคา 14,900 บาท
- ราคาพิเศษ 9,800 บาท (เมื่อชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด)
.
‼️รับจำนวนจำกัด‼️
สามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้แล้ว ทักแชทเลย
____________________________________________
“ เมื่อวิธีคิดผ่าน...วิธีการจะตามมาเอง ”
#สอนโดย
ครูนาย พลเทพ มาศรังสรรค์
- ที่ปรึกษาด้านการตลาดและการขายมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี
- นักขายที่สามาถสร้างยอดขายให้กับ SME เพิ่มกว่า 100 ล้าน ภายใน 2 ปี
- โค้ชและที่ปรึกษาให้กับบริษัทเอกชนที่มีชื่อเสียงต่างๆ กว่า 100 บริษัท
____________________________________________

📍ลงทะเบียนเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
LINE Official : @ninepolthep
หรือคลิก lin.ee/R6YheKz
โทร : 092-969-9990 (คุณฟุกค์)
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ninepolthep.com/sell-me-if-you-can/
.
#NinePolthep #SellMeIfYouCan #ทักษะการขาย #หลักสูตรการขาย #หลักสูตรการขายแบบที่ปรึกษา #การขายแบบที่ปรึกษา #พูดไม่เก่งแต่ขายเก่ง #sustainablesuccess
... See MoreSee Less

3 weeks ago

Family Business Strategy for Sustainability
.
วันนี้ผมได้รับโอกาสเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม แข่งขันแผนธุรกิจ
.
Family Enterprise Case Competition - Asia Pacific 2023 @ Sasin School of Management
.
ประทับใจในคนรุ่นใหม่ๆ ที่มีความรู้และมุมมองที่น่าสนใจในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ…ทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วย
.
และก็ดีใจที่ได้พบคนเก่งๆ ได้แลกเปลี่ยนมุมมองทางด้านธุรกิจครอบครัวและการตัดสินใจทางธุรกิจในช่วงวิกฤตกับ คณะกรรมการท่านอื่นและน้องๆผู้เข้าร่วมแข่งเคสด้วยครับ
.
ขอขอบคุณ Sasin และโครงการ ที่ให้เกียรติและดูแลต้อนรับเป็นอย่างดีครับ

#NinePolthep #familybusinesschallenge #SustainableSuccess
... See MoreSee Less

4 weeks ago
Family Business Strategy for  Sustainability
.
วันนี้ผมได้รับโอกาสเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม แข่งขันแผนธุรกิจ 
.
Family Enterprise Case Competition - Asia Pacific 2023 @ Sasin School of Management 
.
ประทับใจในคนรุ่นใหม่ๆ ที่มีความรู้และมุมมองที่น่าสนใจในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ…ทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วย
.
และก็ดีใจที่ได้พบคนเก่งๆ ได้แลกเปลี่ยนมุมมองทางด้านธุรกิจครอบครัวและการตัดสินใจทางธุรกิจในช่วงวิกฤตกับ คณะกรรมการท่านอื่นและน้องๆผู้เข้าร่วมแข่งเคสด้วยครับ
.
ขอขอบคุณ Sasin และโครงการ ที่ให้เกียรติและดูแลต้อนรับเป็นอย่างดีครับ 
#ninepolthep #familybusinesschallenge #sustainablesuccessImage attachmentImage attachment

ผลลัพธ์จาก "วินมอเตอร์ไซต์" สู่ "Top sale"🔥
.
คุณบูม หนึ่งในผลลัพธ์จากการสอนของครูนาย ที่พัฒนาตัวเองอย่างหนัก จากวินมอเตอร์ไซค์ที่พูดไม่เก่ง มาเป็น Top Sales ค่ายรถยนต์ชื่อดัง ที่ถึงจะพูดไม่เก่ง แต่เรื่องขายไม่เป็นรองใคร🏅
.
มาพัฒนาตัวเองไปกับ หลักสูตรพัฒนาทักษะที่ปรึกษาการขาย Sell Me If You Can ขายให้ได้...ถ้า(นาย)แน่จริง
.
หลักสูตรที่จะทำให้คุณรู้ลึก รู้จริง ในทุกแง่มุมของการเป็นสุดยอดที่ปรึกษาการขาย ที่พิสูจน์แล้ว ว่าเวิร์คจริง‼️
.
อย่าพลาด โอกาสพัฒนาทักษะการขายแบบที่ปรึกษา ที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้ดังที่ตั้งใจไว้
____________________________________________
“ เมื่อวิธีคิดผ่าน...วิธีการจะตามมาเอง ”
#สอนโดย
ครูนาย พลเทพ มาศรังสรรค์
- ที่ปรึกษาด้านการตลาดและการขายมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี
- นักขายที่สามาถสร้างยอดขายให้กับ SME เพิ่มกว่า 100 ล้าน ภายใน 2 ปี
- โค้ชและที่ปรึกษาให้กับบริษัทเอกชนที่มีชื่อเสียงต่างๆ กว่า 100 บริษัท
____________________________________________
📍ลงทะเบียนเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
LINE Official : @ninepolthep
หรือคลิก lin.ee/R6YheKz
โทร : 092-969-9990 (คุณฟุกค์)
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ninepolthep.com/sell-me-if-you-can/

.
#NinePolthep #SellMeIfYouCan #หลักสูตรการขาย #ขายเก่งไม่จำเป็นต้องพูดเก่ง #หลักสูตรที่ปรึกษาการขาย #consultativesaleskill
... See MoreSee Less

4 weeks ago
Load more

องค์กรที่แข็งแกร่ง ต้องแข็งแรงตั้งแต่พนักงาน

ติดต่อเราวันนี้ เพื่อรับส่วนพิเศษ