ทัศนคติต้องห้าม ของการเป็นนักขายที่ดี

ทัศนคติต้องห้าม ของการเป็นนักขายที่ดี

หากท่านที่เคยได้เรียนหลักสูตรการขายแบบที่ปรึกษา Sell Me If You Can กับผม จะเห็นได้ว่าผมให้ความสำคัญกับเรื่องแนวคิดหรือทัศนคติมาเป็นอันดับแรก ด้วยความเชื่อที่ว่า “เมื่อวิธีคิดผ่าน… วิธีการจะตามมาเอง”

เพราะทัศนคติที่ดีจะทำให้ปัญหาเล็กหรือใหญ่ที่กำลังเผชิญ กลายเป็นแค่เรื่องท้าทาย ที่ต้องเอาชนะให้ได้ และที่สำคัญการมีทัศนคติที่ดีต่องาน จะทำให้เราทำงานได้อย่างมีความสุขอีกด้วย

วันนี้ผมมีทัศนคติต้องห้าม ที่เป็นอุปสรรค จนอาจส่งผลเสียต่อการขาย และความสัมพันธ์กับลูกค้ามีอะไรบ้างมาดูไปพร้อมกันครับ

การไม่ฟังลูกค้า

การพูดแต่เรื่อง(สินค้า/บริการ)ของตนเอง โดยไม่ฟังสิ่งที่ลูกค้าต้องการพูด อาจทำให้พลาดโอกาสในการเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า

❌การมองลูกค้าเป็นเพียงแค่ยอดขาย

หลายครั้งที่นักขายมักต้องการที่จะปิดยอดขาย ก็จะคิดแต่ว่าทำอย่างไรให้ลูกค้าซื้อ โดยไม่สนใจปัญหาหรือความพึงพอใจของลูกค้า ทำให้ขาดความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน และลูกค้าอาจไม่กลับมาซื้อซ้ำอีก

❌การไม่เรียนรู้และพัฒนาตนเอง

สำหรับการขายนั้นต้องอาศัยทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นอย่างมาก การไม่เรียนรู้ และพัฒนาทักษะใหม่ๆ จะทำให้คุณขาดมุมมองใหม่ ก้าวไม่ทันคู่แข่ง และขาดความสามารถในการแข่งขันกับผู้อื่นได้

การโทษผู้อื่น

การมีทัศนคติที่โทษผู้อื่นหรือสถานการณ์เมื่อเกิดปัญหาใดๆก็ตาม โดยไม่มองหาวิธีการแก้ไขหรือพัฒนาตัวเอง ทำให้ไม่สามารถพัฒนา และปรับปรุงการทำงานได้

การกลัวการโดนปฏิเสธ

นักขายกับการโดนปฏิเสธเป็นเรื่องปกติ เหมือนพระอาทิตย์ขึ้นทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกนั่นแหละครับ ซึ่งการกลัวการโดนปฏิเสธ จะส่งผลให้คุณไม่กล้าหรือพยายามที่จะนำเสนอขาย ทำให้พลาดโอกาสในการสร้างยอดขายใหม่ได้

การมีทัศนคติที่เหมาะสม ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในอาชีพนักขายได้ง่ายยิ่งขึ้น เพราะทัศนคติจะนำไปสู่การกระทำเสมอ