คุณ ประภาพร (คุณแอน)

คุณ ประภาพร (คุณแอน)

ตอบโจทย์ในการมองภาพรวมของธุรกิจของเราว่าต้องเริ่มจากตรงไหน มองเห็นในจุดด้อยและจุดเด่นของเราดีกว่าคู่แข่งอย่างไร workshop ทําให้ได้ลงมือทําและได้ฝึกคิดในรูปแบบต่างๆให้ชัดเจนมากขึ้น ทําให้เรารู้ว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนที่เราจะไปหา