คุณ หนึ่ง ปิยพร

คุณ หนึ่ง ปิยพร

BMCจะช่วยให้เรามีความเข้าใจในธุรกิจของตัวเองมากยิ่งขึ้น และสามารถปรับตัว ให้เข้ากับยุคสมัยได้ เป็นคลาสที่ไม่ได้แค่ให้มานั่งเรียนเฉยๆแต่ให้มีการท workshop ในเรื่องของ Value Proposition Canvas ช่วยให้เรามีมุมมองทางการตลาดในด้านของลูกค้าและ ทําให้รับรู้ว่าเราจะสามารถรองรับลูกค้าอย่างไร