ธัญย์จิรา พรประภาพูลศิริ

ธัญย์จิรา พรประภาพูลศิริ

“ไม่มีเวลาไหมที่ทำให้รู้สึกว่าเสียเปล่า ชอบทุกหัวข้อที่สอน สนุกมาก ทำใรู้สึกไม่ง่วง ได้พัฒนาตัวเอง การมาเรียนคอร์สนี้ทำให้เราได้กลับไปมองตัวเองว่าเรานั้นพลาดในสิ่งใด “