พญ.อัญธิกา ทิพรักษ์ (หมออิ๋ว)

พญ.อัญธิกา ทิพรักษ์ (หมออิ๋ว)

“ไม่เคยมานั่งดูรายละเอียดเรื่องการขายเลย ทำให้ต้องกลับไปทำและปรับปรุงพนักงานที่มีอยู่ นำเรื่องจริงมาถ่ายทอดให้เราเข้าใจ ทำให้เห็นภาพว่าจะนำไปใช้ได้อย่างไร เหมาะกับทุกๆคนและทุกๆธุรกิจ เพราะทุกๆธุรกิจจะต้องใช้การขาย”