ลินลิตา กมลอัครศิลป์

ลินลิตา กมลอัครศิลป์

“อยากให้ลองมาฟังดู เพราะแนวคิดของการขายมีกว้างกว่าที่เราคิดไว้ หากได้มาลองฟังแล้วทำให้เข้าใจลูกค้าได้มากขึ้น”