ธุวพร ศรีธง

ธุวพร ศรีธง

สอนให้เราปรับ Mindset ไม่ใช่ที่มีต่อมุมของลูกค้าแต่ปรับที่ตัวเราด้วย

ครูนายใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆ”